Elektrofysiologisk undersøkelse av hjertet

Kardiologisk avdeling

Hensikta med undersøkinga er å kartlegge episodar med alvorleg eller plagsam rask hjarterytme, med tanke på vidare behandling med radiofrekvensbølger (RFA). Dei fleste rytmefeila som blir behandla, kjem frå medfødde unormale leidningsbanar i hjartet, samt atrieflutter og atrieflimmer. Hos eit mindre antall pasientar behandler ein rytmeforstyrringar som utgår frå hjertekamra.

Innleiing

Pasientar med rytmefeil frå hjartekammera, kan også enkelte gonger bli behandla med RFA, men i dei fleste tilfelle blir det berre gjort ei elektrofysiologisk undersøking for å sjå om forholda ligg til rette for implantasjon av ein hjartestartar (ICD). Dette gjeld pasientar med alvorleg rask hjarterytme p.g.a. sjukdom i hjartemuskelen, oftast etter gjennomgått infarkt.

Tilvising og vurdering

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Kontakt fastlegen for gjennomgang av medisiner.

Ta kontakt med legen din når det gjeld forandring i medisinering før undersøkinga. Generelt gjeld det at pasienten som skal utgreiast behandlast for hjarterytmeforstyrringar, bør unngå rytmestabiliserande medisin dei siste 2-3 dagane før undersøkinga. Unntaket er pasientar med forkammerflimmer eller alvorleg hjarterytmeforstyrring frå hjartekammera. Desse skal ikkje stoppe med rytmestabiliserande medikament.

Undersøking i forkant:

EKG (rytmeregistrering), samt ein del blodprøver må liggje føre før undersøkinga. 

Faste

Du må faste frå kl. 24 kvelden før undersøkinga , det vil seie ikkje ete, drikke eller røyke.

Les mer om EKG

EKG

EKG er en metode vi bruker for å registrere den elektriske aktiviteten i hjertet. Det er særlig de elektriske impulsene som utvikles når hjertemuskelen trekker seg sammen som fanges opp.

Ved hjelp avEKG kan vi bedømme om hjertet slår regelmessig, om det er en rytmeforstyrrelse eller om det er ekstraslag.

Hastigheten og utbredelse av de elektriske impulsene sier også noe om skade av hjertemuskelen og tykkelse eller størrelse av hjertet.

EKG er en viktig deli forbindelse med utredning og kontroller av alle slags hjertelidelser.

 1. Før

  Det kreves ingen spesielle forberedelser før EKG.

 2. Under

  Under EKG-takingen ligger dupå en undersøkelsesbenk/i seng, og du må ta av deg klærne på overkroppen.

  Vi fester klistrelapper med ledningerpå huden, en på hver arm og hver fot, samt seks ledninger på brystet. Vi kobler ledningenetil EKG-apparatet som registrerer de elektriske impulsene i hjertet.

  Selve undersøkelsen er helt smertefri, du merker ikke at registreringen foregår og resultatetblir best om duligger stille.

 3. Etter

  Når EKG-takingen er ferdig kan du dra hjem eller tilbake til avdelingen.

Vær oppmerksom

Det er ingen risiko forbundet med EKG.

Gå til EKG

Avdeling
Hjertemedisinsk avdeling
Sted
Ullevål sykehus
Oppmøte
Hjertepoliklinikken 4.etg, Bygg 3, Ullevål sykehus

2. Under

Undersøkinga blir utført i vaken tilstand, men du vil få tilbod om medisin som verkar avslappande Før undersøkinga blir du tilkopla overvakningsutstyr. Ved mistanke om alvorleg rytmeforstyrring koplas også til hjartestartar (defibrillator), for raskt å kunne behandla eventuelle alvorlege hjarterytmar som kan oppstå ved undersøkinga.

Du får veneflon venekanyle i venstre hand for væsketilførsle og medisinar. Deretter blir begge lyskar barberte og vaska, før du blir dekka til med sterilt laken.

Etter at legen har gitt lokalbedøving i lysken, blir tynne leidningar (kateter) førte inn i blodårene i lysken (sjå illustrasjon).

Ved hjelp av gjennomlysing blir leidningane ført til bestemte posisjonar i hjartet. Blodårene er ikkje følsame for smerter, så dette merkar ein vanlegvis ikkje.

Leidningen blir kopla til ein utvendig hjartestimulator (pacemaker), som etter eit bestemt program sender elektriske impulsar til hjartet. Dette vil du kjenne som ein ujamn hjartebank. Hensikta er å framkalle den rytmefeilen du er plaga av.

Enkelte gonger kan det vere vanskeleg å få framkalla rytmefeilen din, og det kan då vere nødvendig å gi deg intravenøs medisin som ”stressar” hjartet litt ekstra. Hjartebanken må vare nokre minutt for at ein skal få kartlagt korleis dei elektriske leidningsbanane går.

Hos pasientar som blir undersøkte med tanke på alvorlege rytmeforstyrringar frå hjartekammera, kan stimulering utløyse episodar med så rask hjartebank at det kan føre til tap av medvit. Det kan då vere nødvendig å stoppe episoden ved hjelp av hjartestartaren. Dette merkar ein vanlegvis ikkje.

3. Etter

 • Over innstikkstaden i lysken blir det lagt på eit lite plaster og ein trykkbandasje som ein fjernar neste dag. Plasterlappen blir fjerna etter 2 dagar.
 • Hjarterytmen blir registrert ved hjelp av telemetri i 4 timar.
 • Sengeleie i minimum 4 timar.
 • Du vil få tilbod om mat og drikke når du kjem opp i avdelinga.
 • Du vil vanlegvis bli sjukmeldt i 1 veke etter undersøkinga.

Kontaktinformasjon

Oppmøte
Sengeposten er i bygg 5.

Praktisk informasjon

Internett og sosiale medier

​Internett på Aker sykehus

Det er tilgang til pc med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kart over Aker sykehus

​Kart over Aker sykehus

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Praktisk informasjon

Internett og sosiale medier

​Internett på Aker sykehus

Det er tilgang til pc med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kart over Aker sykehus

​Kart over Aker sykehus

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.