HELSENORGE
Photodynamic treatment (PDT)

Fotodynamisk hudbehandling

Fotodynamisk behandling er en behandlingsmetode for visse former for hudkreft og solskadet hud. Behandlingen er enkel å utføre og gir som regel et godt kosmetisk resultat.