HELSENORGE

Hjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernen

Blodansamlingen fjernes for å skaffe bedre plass for hjernevevet og for å redusere hjernetrykket. Når blodansamlingen er fjernet blir hjernetrykket i mange tilfeller omgående normalt. Skaden i hjernevevet fra selve blødningen har stor betydningen for livskvaliteten i fremtiden.