HELSENORGE
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer

Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for barn og unge

Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS) består i at pasienten gjennomgår intensiv cellegiftbehandling (cytostatikabehandling), før man gir tilbake pasientens egne stamceller.

Innledning

Det finnes ulike typer forbehandling avhengig av grunnsykdommen. Intensjonen med HMAS er å gi høye doser cytostatika for å fjerne alle kreftcellene. Forbehandlingen fører til tap av friske bloddannende stamceller for en periode. Når man gir så høye doser, må man sette tilbake pasientens stamceller etter endt forbehandling. Pasientens stamceller blir derfor høstet fra pasienten før HMAS-behandlingen starter.


Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Ved innkomst tar vi vanlige målinger som blodtrykk, puls, temperatur, oksygenmetning vekt, høyde og blodprøver. Nedfrysning av sæd eller høsting av ovarievev kan gjøres på forhånd, der det er aktuelt.

Pasienten og pårørende vil få en informasjonssamtale på sykehuset i forkant av behandlingen.

Pasienten får i forkant av transplantasjonen operert inn et sentralt venekateter (SVK/CVK) for å kunne gi cellegift, medisiner, blodprodukter, ernæring og ta blodprøver før, under og etter transplantasjonen.

Mobilisering av stamceller

Normalt sirkulerer et lavt antall stamceller i blodet. For å hjelpe blodverdiene til å stige raskere gis det en vekstfaktor, G-CSF, kalt Neupogen. Dette medikamentet stimulerer benmargen slik at produksjonen av stamceller økes, og frigjøres til perifert blod. Denne vekstfaktoren gis en gang daglig, som en sprøyte under hunden på låret eller i magen. Etter tre dager tas det en blodprøve for å sjekke om celletallet er høyt nok, slik at høstingen av stamcellene kan utføres.

Dersom celletallet er høyt nok vil dialysekateter bli lagt inn. Hvis celletallet ikke er høyt nok, fortsetter pasienten med G-CSF til klarsignal for høstingen blir gitt.

Dialysekateter

Før stamcellehøstingen vil det bli lagt inn et dialysekateter. Årsaken til at vi ikke kan bruke SVK/CVKen - den tynne lille plastslangen som legges inn i blodåren - til høstingen er at trykket i «høstemaskinen» er så stort at slangen kan «klappe sammen». I stedet legger vi inn et eget dialysekateter i narkose, og pasienten vil sove seg gjennom kateterinnleggelsen. Dialysekateteret blir lagt inn i en stor vene, oftest i lysken, men noen ganger på halsen.

Dialysekateteret fjernes etter stamcellehøstingen, når det er bekreftet at vi har fått høstet tilstrekkelig med stamceller. Det å fjerne kateteret er ikke smertefullt, og gjøres uten narkose.

Høsting av stamceller

Høstingen foregår på Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet, med unntak av de minste barna som høstes på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Selve høstingen medfører lite eller ingen plager for pasienten, men det tar cirka 4-5 timer. Pasienten må ligge/sitte stille under hele prosedyren. Dialysekateteret er hele tiden koblet til maskinen som høster stamcellene. Det er derfor viktig å ta med filmer, musikk, spill, og leker som barnet liker å leke med.

Under

Høydosebehandlingen

Fra stamcellehøstingen er gjennomført til høydosebehandlingen starter, går det som regel noen uker.

Når pasienten kommer inn på posten for å starte behandlingen, får dere et enerom. Pasienten må holde seg på rommet, og kan ikke gå rundt i avdelingen eller resten av sykehuset. Pasienten kan derimot få gå helt ut i frisk luft, men må bruke munnbind i korridoren på vei ut. På ettermiddagen og kvelden kan lekerommet eller ungdomsrommet stenges av for andre pasienter, og pasienten kan da få være en stund der. Pårørende kan bevege seg fritt i avdelingen. Besøk av familie/venner må begrenses, og de besøkende må være helt friske.

Cytostatika brukes i høydosebehandlingen. Det settes opp et nøyaktig tidsskjema for når og på hvilken måte denne behandlingen skal gis. Under forbehandlingen gis det i tillegg væske intravenøst. Det er nødvendig for å hjelpe nyrene i sitt arbeid med å skille ut avfallsprodukter fra de cellene som dør.

Reinfusjon av stamceller

Etter høstingen fryses stamcellene. For å tåle nedfrysingen tilsettes stamcellene frostvæske (DMSO). Før reinfusjonen vaskes frostvæsken bort fra stamcellene. Det vil allikevel være rester igjen av frostvæsken, noe som kan gi vond lukt.

Pasienten får litt medisiner på forhånd, premedikasjon, for å forebygge bivirkninger av frostvæsken.

Stamcellene reinfunderes via SVK/CVK cirka 24-48 timer etter avsluttet cytostatika-behandling. Stamcellene gis som en blodtransfusjon, hvor hastigheten avhenger av hvor stort volumet er. Dette tar cirka 30 minutter.

En sjelden gang gir dette ubehag som kvalme, svimmhelhet, hodepine og forhøyet blodtrykk.

Dagene på sykehuset etter reinfusjon av stamcellene

Det er blodverdiene og formen til pasienten som avgjør hvor langt oppholdet på sykehuset blir. Fra reinfusjon av stamcellene til utskrivelse er det støttebehandlingen som er viktigst. Den består blant annet av blodprodukter, antibiotika, smertestillende og G-CSF gis vanligvis fra dag +5. G-CSF gis for å stimulere produksjon av hvite blodlegemer, slik at aplasifasen (tiden før kroppen produserer egne hvite blodlegemer) blir kortere.

Under HMAS behandlingen må pasienten holde seg på rommet.
Så lenge pasienten har lavt immunforsvar er det viktig med begrenset kontakt med andre personer. Årsaken til dette er for å forhindre smitte fra personer utenfra.

Det er viktig å opprettholde en normal døgnrytme med faste rutiner og gjøremål. En dagsplan utarbeides derfor sammen med sykepleier for å fremme forutstigbarhet i hverdagen.

Skoleelever får undervisning tilrettelagt for hver enkelt, hver ukedag, av lærer fra sykehusskolen. Pasienter som ikke har begynt på skolen får tilbud fra førskolelærer. Det er også mulig med musikkterapi. Fysioterapi vil bli tilpasset hver enkelt etter behov.

Enkelte rutiner må følges hver dag i tiden til den nye benmargen begynner å fungere. Hensikten er å forebygge og å sikre at eventuelle komplikasjoner oppdages tidlig. Temperatur, puls, blodtrykk og oksygenmetning blir kontrollert morgen og kveld, oftere om nødvendig. Daglig dusj er et viktig tiltak for å forebygge infeksjoner.

Mulige bivirkninger og komplikasjoner

 • Kvalme og oppkast – dette er en vanlig bivirkning til cellegift. Plagene kan reduseres ved bruk av kvalmestillende medikamenter, men det er ikke alltid at vi klarer å fjerne plagene helt.
 • Sårhet og smerter i munnen (Stomatitt) – cytostatika kan gi sår, smerter, blemmer og belegg i munnens slimhinner dette kommer ofte parallelt med at immunsystemet er på det laveste. Slike munnsår gir ubehag og smerter, derfor kan det bli nødvendig å gi smertestillende medikamenter i en periode
 • Blødning – økt blødningstendens er forventet den første tiden etter transplantasjonen.
 • Blodfattighet (anemi) – i tiden etter høydosebehandlingen faller antall røde blodceller ganske kraftig. Pasienten kjenner seg svak og sliten selv etter små anstrengelser, blir mer trøtt, mister matlysten og kan få hodepine.
 • Hårtap – cellegiftbehandlingen fører til håravfall.
 • Hudforandringer – mange får i en periode områder med mørkere hud.
 • Negler – kan sprekke, dele seg og bli myke, men dette vil forsvinne etter hvert.
 • Smerter – munnsårene gir ubehag og smerter, derfor er det viktig med god og nødvendig smertelindring.
 • Diare – pasienten kan plages av diare som kan skyldes bakterie/virus, medikamenter og cellegift.
 • Hemoragisk cystitt – denne plagen skyldes at nedbrytningsprodukter av cellegiften lager sår i slimhinnene i blæren og sårene kan blø. Symptomene er blod i urinen og smerter ved vannlating. Det kan være ubehagelig og vondt, men går alltid over og er ikke farlig. Blod i urinen og smerter ved vannlating kan også skyldes et virus, BK-virus. Dette viruset krever behandling.
 • VOD (venous occlusive disease) – ved denne tilstanden foreligger det en obstruksjon av venene i leveren, som igjen fører til symptomer lik de man ser ved leversykdom. Symptomene er gulsott, smerter/ømhet i magen, leverenzymene i blodet stiger og oppsamling av væske i kroppen.

Etter

Infeksjonsrisiko

Ved hjemreise er ikke kroppen helt restituert. Det kan ta en til to måneder før immunforsvaret er blitt normalt igjen. Infeksjonsrisikoen er fortsatt tilstede. Produksjonen av blodplater og røde blodceller er ikke helt normalisert. Transfusjoner kan bli aktuelt.

Ved temperatur målt over 38,0 to ganger med en times mellomrom, eller en gang over 38,5 ta raskt kontakt med sykehuset. Det er viktig å ikke avvente situasjonen, da man må komme raskt i gang med behandling. Tegn på infeksjon er: feber, frysninger, svette, hoste, rask og overfladisk pust og diare. Den personlige hygienen er like viktig nå som før. Daglig dusj anbefales og god munnhygiene er fortsatt viktig.

Besøk av friske venner hjemme er greit. Etter to måneder kan barnet/ungdommen begynne i barnehagen eller på skolen.

Vær oppmerksom

Ved disse faresignalene bør lokalsykehuset eller Oslo universitetssykehus Rikshospitalet kontaktes:

 • Utslett
 • Feber
 • Nyoppstått vedvarende hoste
 • Kortpusthet
 • Uventet blødning
 • Nyoppstått diare, påfallende treg mage, kvalme
 • Sår i munnen, påfallende sår hals eller problemer med å svelge
 • Smerter i forbindelse med vannlating/avføring
 • Kontakt med en person som kan ha en smittsom sykdom
 • Smerter i et avgrenset område i ansiktet/kroppen
 • Plutselig hodepine

Kontaktinformasjon

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen.

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet.
 • Natursti
 • Lekeplass 

​​Ungdom​srom:

 • Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken ​(E2.1001).

Fritids​klubb:

 • Mandag og onsdag fra kl 17.00 til​ 19.00 for barn og ungdom i skolealder. Fritidsklubben foregår på ungdomsrommet. Søsken og pårørende er også hjertelig velkommen.

Arrangementer​:​

 • Arrangementer for barn og ungdom. Egne oppslag for aktuelle arrangementer henges opp på alle avdelinger.

Pa​​sientb​​ibliotek:

 • Biblioteket ligger i 1. etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken. Her kan man låne bøker, filmer og spillutstyr (spillkonsoller og spill).
Trimrom:
 • Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
Lekerom:
 • Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. 
 • I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.​
Musikkterapi:​​
 • Musikkstund ved musikkterapeutene OUS: Samspill og lek med instrumenter, tirsdager klokken 11.15–12.00 i 3. etasje, Barneklinikken. 
 • Musikk i Vaktskiftet ved musikkterapeutene OUS: torsdager fra kl. 14.30 i Vestibylen 1. etasje, Barneklinikken. ​
Sykehusklovner​:
 • Sykehuset har egne sykehusklovner mandag til torsdag hver uke.
 • Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.
 • Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00–15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

Deichman OUS Rikshospitalet

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata – like ved kafèen.

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

 • Mandag: 11.00–16.00
 • Tirsdag: 11.00–16.00
 • Onsdag: 11.00–14.00
 • Torsdag: 11.00–16.00
 • Fredag: 11.00–14.00
 • Lørdag og søndag stengt
 • Ferietid og helligdager se bibliotekets egne internettsider. Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Endre time

​Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din. Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Foreldreovernattingen

Dette er et tilbud til foreldre med barn under 18 år som er innlagt på sykehuset. Avdelingen der pasienten ligger er ansvarlige for å bestille rom.
Vi holder til i gamle Gaustad Hotell, rett ved trikkeholdeplassen. 

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 09.00–17.00.

Telefon: 23 07 46 90.

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. Det vil fortsatt være mulig å spise frokost, lunsj og middag på Gaustad hotell. ​

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
Alternativt: Thon Hotell Ullevål Stadion

Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafé, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen

 • Mandag til fredag: 06.30–18.00.
 • Lørdag til søndag: 12.00–18.30.

Kaféen i Hovedinngangen

 • Mandag til fredag: 06.30–18.00.
 • Lørdag til søndag: 09.00–18.30.

​Person​alkantina (bak resepsjonen)

 • Mandag til fredag: 07.00–17.30 (kun ansatte og pasienter og pårørende med rekvisisjon).
 • Lørdag til søndag: 10.00–17.00 (åpent for alle).

Restauranten på Gaustad hotell 

Mandag til fredag:

 • Frokost: 07.00–09.00
 • Lunsj: 12.00–13.00
 • Middag: 16.00–18.00

Helg- og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00
 • Lunsj: 12.00–13.00
 • Middag: 16.00–18.00

Kontakt

Telefon: 23 25 24 00.

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Hotellets kafè og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Medisinliste

​Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Parfyme og allergier

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av-/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.

I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Kortidsgarasjen, EasyPark-kode: 3000
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Røyking

​Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider

 • Mandag: 09.30–12.30.
 • Tirsdag til torsdag: 09.30–12.30 og 13.30–15.30.
 • Fredag: 09.30–12.30 og 13.30–15.00.

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.

Sykehusver​​tens oppgaver

 • Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
 • Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
 • Informere om andre tilbud ved sykehuset.

Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Ake​r?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.

Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad:

Tolk

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Tro og livssyn

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?