Helsenorge

Immunologisk trombocytopeni (ITP) - behandling

Immunologisk trombocytopeni er små hudblødninger eller store blåmerker som oppstår uten noen kjent skade, som skyldes redusert mengde blodplater. Formålet med behandlingen er å øke trombocytt‐tallet så mye at eventuelle blødninger stanser eller forebygges.