HELSENORGE

Kateterbasert lukning av venstre aurikkel

Kateterbasert lukning av venstre aurikkel er et behandlingstilbud til enkelte personer med atrieflimmer hvor blodfortynnende behandling av ulike årsaker ikke er  et godt alternativ. Behandlingen består i å føre en plugg via blodåresystemet og opp til hjertet gjennom innstikk i lysken ved hjelp av et tynt, mykt plastrør (kateter).