HELSENORGE

Maple Syrup Urine Disease (MSUD)

MSUD skyldes feil i nedbrytningen av aminosyrene leucin, isoleucin og valin og medfører opphopning av disse og giftige metabolitter.