HELSENORGE

Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt

Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD-defekt) er en svært  sjelden medfødt stoffskiftesykdom. Sykdommen rammer anslagsvis 1 pr 30.000 - 1 pr 70.000 barn. Gjennomsnittlig fødes det ca 1 barn pr år i Norge med denne sykdommen.