HELSENORGE

Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt

Meget langkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt (VLCAD-defekt) er en svært  sjelden medfødt stoffskiftesykdom. Sykdommen rammer anslagsvis 1 per 30.000 til 1 per 70.000 barn. Gjennomsnittlig fødes det ca. 1 barn per år i Norge med denne sykdommen.