HELSENORGE

Nyretransplantasjon hos barn

Barn med nyresvikt kan få transplantert ny nyre. Nyrer kan transplanteres fra både levende donor - som oftest en person i nær familie med barnet - eller fra avdød, anonym donor.