Nevrokirurgisk avdeling

Ryggoperasjon ved spinal stenose

Spinalstenose er ein tilstand kor det er redusert plass for nervevev i ryggen, enten i sjølve ryggmargskanalen eller der nerverøtene passerer ut frå ryggmargskanalen. Spinal stenose rammer oftast frå 40-års alderen og oppover, og er den vanlegaste årsaka til ryggkirurgi hos dei som er eldre enn 60 år.

Innleiing

Spinal stenose kan gi ulike plager og symptom. Typisk er smerter i rygg og i beina, verst når man står og går og ofte betre når ein bøyer seg framover.

Operasjonen har til hensikt å lage betre plass i ryggmargskanalen og dermed redusere plager.Tilvising og vurdering

Fastlege tilviser til undersøking på poliklinikken. Du blir undersøkt av lege for å finne ut om vi bør operere eller ikkje.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

  • Generelt:  Arbeidsstatus, andre sjukdomar, medikament eller andre stimulantia (midler som auka funksjon eller aktivitet til eit av kroppens system).
  • Sjukehistorie: Varighet av symptom, smertelokalisasjon (rygg + utstråling) og grad av smerter. Funksjonsnivå inkludert gangdistanse, pareser (delvis eller ufullstendig lamming.).
  • Klinisk status: Nevrologisk status,  perifer sirkulasjon.
  • Andre undersøkingar: MR- funn og kor MR er tatt.Før

Hald deg i aktivitet helt fram til operasjonen. Det er viktig å ha eit sunt og næringsrikt kosthold. Vi anbefala røykeslutt før og etter operasjonen.

Kvelden før operasjonen skal du faste frå midnatt. Det betyr at du ikkje skal ete, røyke, bruke snus, tygge tyggegummi eller drops etter kl. 24.00.

Ta med liste over medisinen du bruker. Du må også ta med deg skjema til Ryggregisteret.Under

Operasjonen blir vanlegvis gjort i narkose. Vi nyttar ein mikrokirurgisk teknikk der vi bruker mikroskop og operera gjennom eit 2-4 cm langt snitt i huda  på ryggen. Vi fjernar bein og bindevev slik at det blir betre plass i ryggmargskanalen.

Det kan bli lagt inn dren og urinvegskateter, desse blir vanlegvis fjerna same dag eller dagen etter operasjonen.

Vanlegvis blir operasjonsåret sydd med tråd som løyse seg opp av seg sjølv.  Huda er tapet med strips. Bandasje og strips fjernast ca. 14 dagar etter operasjonen hos fastlegen din.Etter

Etter operasjonen blir du flytta til oppvakningsavdelinga. Der blir du i nokre timar, før du blir køyrt til sengepost.  Dei fleste blir på sjukehuset 1 eller 2 dagar, men nokon kan reise same dag.

Det er vanleg å oppleve noko smerte i dagane etter operasjonen. Du får smertestillande medisin som du gradvis skal trappe ned.

Du kan bevege deg fritt etter operasjonen og vi anbefal at du er i mest mogleg normal bevegelse.  Gå tur, ver i aktivitet og beveg deg så naturlig som du klarar.

Det er vanlegvis ikkje nødvendig med opptrening på institusjon etter utreise.Ver merksam

Dersom du opplev at det renn væske frå operasjonssåret, kraftsvikt i beina og manglande kontroll av vasslating/avføring, må du ta kontakt med avdelinga. 

Dersom det har gått meir enn 4 veker sidan operasjonen må du kontakta fastlegen.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Praktisk informasjon

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Fann du det du leita etter?