HELSENORGE

Termotest

Noen sykdommer er kjennetegnet ved en skade på tynne nervefibre som styrer følelsen for smerte og temperatur. De tynne nervefibrene kan undersøkes på mange måter. Med en termotest finner vi individuelle temperaturterskler, det vil si ved hvilken temperatur du kjenner kulde og varme.