HELSENORGE

Laboratorietjenester

Klinikk for laboratoriemedisin leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.
Foto: Shutterstock.

Analyseoversikten

Felles analyseoversikt for Klinikk for laboratoriemedisin

Rettstoksikologiske analyser innen rettsmedisinske fag

Rekvisisjoner

Rekvisisjoner

Bestilling av prøvetakingingsutstyr og levering av prøver

OUS bestillingssystem
OUS felleskonvolutt og rekvisisjoner kan bestilles uten pålogging i OUS sitt bestillingssystem «Emballasjetjenesten»:

Primær- og kommunehelsetjenesten i Oslo kan bestille prøvetakingsutstyr når de benytter Oslo universitetssykehus HF (OUS) som hovedleverandør av laboratorietjenester. Dette krever innlogging i bestillingssystemet, og bruker opprettes ved å sende forespørsel til kundesupportlims@ous-hf.no.

Flere rekvisisjoner finns kun i utfyllbar versjon på OUS internettsider og en del papirversjoner kan også skrives ut fra nettsidene: 

Forsendelse med Posten Norge eller annet transportselskap​​

Å sende prøver som brevpost ved bruk av porto eller svarsendingsavtale frarådes ettersom forsendelsestiden varierer mye, og kan ta opp til 10 dager. Men benyttes dette så må adressen være postboksadresse til det aktuelle OUS sykehus.

Fraktetiketter, enten klimanøytral servicepakke eller ekspress over natt, anbefales. Disse kan bestilles via Mybring.

  • Fraktetikett klimanøytral servicepakke: adresse må da være postboksadresse til det aktuelle sykehuset ved OUS.
  • Fraktetikett ekspress over natt: adresse må være gateadresse til det aktuelle sykehuset ved OUS.

Fraktetiketter kan bestilles hvis rekvirent er OUS, hvilket i hovedsak gjelder prøver på transplanterte pasienter. Dette krever innlogging i bestillingssystemet, og bruker opprettes ved å sende forespørsel til kundesupportlims@ous-hf.no

Vær da OBS på utløpsdato. Benyttes utløpte fraktetiketter er det høy risiko for at prøven ikke utleveres til OUS.

Benytt gjerne OUS felles konvolutt. Dersom OUS felles konvolutt ikke benyttes, vennligst skriv fullt navn på utførende laboratorium da forkortelser kan medføre at prøven utleveres til feil laboratorium.

Hentetjeneste
Rekvirenter i Oslo som har valgt Oslo Universitetssykehus HF som hovedleverandør av laboratorietjenester kan få budbiltjeneste.
 
Kontakt
Spørsmål eller forespørsler til ovennevnte sendes til kundesupportlims@ous-hf.no

Elektronisk svarformidling

Flere laboratorier ved Klinikk for laboratoriemedisin kan tilby elektroniske svar og stopp av papirsvar. Rekvirenter som ønsker avtale om elektronisk svarformidling kan laste ned avtalen her.

Avtaleskjemaet fylles ut og alle sider sendes til kundesupportlims@ous-hf.no.​

Kontakt

Dersom rekvirenter har spørsmål vedrørende Covid-19-​test-resultater, ta kontakt på telefon 90187701 (man-søndag kl. 08.00–22.00). Pasienter må ta kontakt med rekvirentsted eller fastlegen.

Kunderådgiver inngår i staben til Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus og skal medvirke til gode praktiske løsninger for eksterne rekvirenter i samarbeid med laboratoriene.

Er du samhandlingspartner og har  generelle spørsmål angående laboratorietjenester? Send mail til kundesupportlims@ous-hf.no.

Akkreditering og ISO-sertifisering

Akkreditering og sertifisering er offisielle godkjennelser av organisasjonens evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav til kvalitet og kompetanse. Dette stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer.

Klinikk for laboratoriemedisin skal oppfylle kravene i akkrediteringsstandardene NS-EN ISO 15189, NS-EN ISO 17025 og ISO 9001, samt krav fra myndighetene og sykehusets overordnete mål, kvalitetssystem og styringsprinsipper. Disse avdelingene i klinikken er akkreditert og/eller sertifisert etter:

Avdeling for medisinsk genetikk: NS-EN ISO 15189:2012.

Avdeling for medisinsk biokjemi: NS-EN ISO 15189:2012.

  • Pasientnære analyser: NS-EN ISO 22870:2016
  • Hormonlaboratoriet: NS-EN ISO 17025:2017

Avdeling for farmakologi: NS-EN ISO 15189:2012.

  • Norges laboratorium for dopinganalyse: NS-EN ISO 17025:2017.

Avdeling for mikrobiologi: NS-EN ISO 15189:2012.

  • Mediefremstilling: ISO 13485:2016.

Avdeling for rettsmedisinske fag: NS-EN ISO 17025:2017.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin: ISO 9001:15.

  • Blodbanken i Oslo: ISO 13485:2016.

Klinikkens forskningsaktivitet

Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.​

Fagområder i Klinikk for laboratoriemedisin

Farmakologi

Immunologi og transfusjonsmedisin

Medisinsk biokjemi

Medisinsk genetikk

Mikrobiologi

Patologi

Rettsmedisinske fag

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger ved Oslo universitetssykehus.

Nyheter fra Klinikk for laboratoriemedisin

ARTIKLER FRA KLINIKK FOR LABORATORIEMEDISIN

Fant du det du lette etter?