Laboratorietjenester

Analyseoversikt - Laboratoriehåndbok

Analyser

Laboratorienes rekvisisjoner

Rekvisisjoner

Prøvetaking og prøveforsendelse

Ullevål sykehus sender ut forbruksmateriell og rekvisisjoner til brukere av våre tjenester. Her er oppdatert bestillingsliste for prøvetakingsutstyr. For spesifisering av prøvetakingsutstyr, klikk her.

Prøvesvar og elektronisk svarformidling

Prøvesvar
Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar utgis skriftlig og/ eller elektronisk.
Rekvirenten kan få råd og veiledning angående valg og rekvirering av analyser/ undersøkelser og tolkning av prøvesvar.
Laboratoriet har dessverre ikke anledning til å formidle prøvesvar til pasienten.

Elektronisk svarformidling
Flere laboratorier kan tilby elektroniske svar. Rekvirenter som ønsker svarene overført elektronisk eller opplever problemer med elektroniske svar, bes fylle ut registreringsskjemaet elektronisk og sende til:
Kundesupport LIMS: kundesupportlims@ous-hf.no

Laboratorienes nyheter

Nyhetsbrev fra Klinikk for laboratoriemedisin