Laboratorietjenester

Klinikk for laboratoriemedisin leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.

Analyseoversikten

Analyser

Rekvisisjoner

Rekvisisjoner

Prøvetaking

Ønsker du oversikt over oppmøtested for prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin? Trykk her.

Bestilling av utstyr

Emballasjetjenesten, Ullevål Sykehus sender ut rekvisisjoner fra flere laboratorier og konvolutter. Primær- og kommunehelsetjenesten i Oslo kan bestille prøvetakingsutstyr når prøver sendes til Oslo universitetssykehus HF.

Klinikk for laboratoriemedisin tar i bruk nytt elektronisk bestillingssystem, klikk her.

Vennligst kontakt kunderådgiver i Klinikk for laboratoriemedisin, tlf. 957 41 022 evt. send mail til kundesupportlims@ous-hf.no, dersom dere ikke får bestilt. Tidligere bestillingssystem vil bli nedlagt i løpet av kort tid.

Rekvisisjoner som ikke finns i bestillingslisten kan bestilles fra aktuell laboratorium. For mer informasjon klikk her.

Forsendelse

Alle rekvirenter bør benytte Oslo universitetssykehus HF (OUS) konvolutter for innsendelse av prøver. Konvolutten kan benyttes både ved forsendelse via budbil og Posten Norge.

OUS konvolutt.png


Ved forsendelse med Posten Norge må det benyttes fraktetiketter.  Det er viktig at adressen på fraktetiketten er i overenstemmelse med avkrysning av sykehus, og kun har prøver til ett laboratorium på ett sykehus i samme konvolutt.  Benyttes feil fraktetikett eller sendes prøver til flere laboratorier i en konvolutt, vil det medføre økt transporttid. Det betyr økt svartid for bestilte analyser og i verste tilfelle kan prøvene blir for gamle for analysering.

Vær oppmerksom på utløpsdato på fraktetiketter. Posten Norge sletter leveringsinformasjon etter oppgitt dato og dermed er det høy risiko for at prøven ikke kommer frem eller at prøven blir ødelagt grunnet lang forsendelsestid. Benyttes fraktetikett fra Posten Norge er det viktig å følge innleveringsfrister.

Frakt etikett.png

Elektronisk svarformidling

Flere laboratorier kan tilby elektroniske svar. Rekvirenter som ønsker svarene overført elektronisk eller opplever problemer med elektroniske svar, bes fylle ut registreringsskjema elektronisk og sende til:
Kundesupport LIMS: kundesupportlims@ous-hf.no

Hentetjenester

Rekvirenter i Oslo som har valgt Oslo Universitetssykehus HF som hovedleverandør av laboratorietjenester kan få budbiltjeneste. Send forespørsel til kundesupportlims@ous-hf.no

Kontakt

Kunderådgiver inngår i staben til Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus og skal medvirke til gode praktiske løsninger for eksterne rekvirenter i samarbeid med laboratoriene.

Er du samhandlingspartner og har  generelle spørsmål angående laboratorietjenester? Ta kontakt på telefon 957 41 022 (man-fredag mellom kl. 08.00-15.00) eller send mail til kundesupportlims@ous-hf.no.

Akkreditering og ISO-sertifisering

Akkreditering og sertifisering er offisielle godkjennelser av organisasjonens evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav til kvalitet og kompetanse. Dette stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer.

Klinikk for laboratoriemedisin skal oppfylle kravene i akkrediteringsstandardene NS-EN ISO 15189, NS-EN ISO 17025 og ISO 9001, samt krav fra myndighetene og sykehusets overordnete mål, kvalitetssystem og styringsprinsipper. Disse avdelingene i klinikken er akkreditert og/eller sertifisert etter:

 • Avdeling for medisinsk genetikk: NS-EN ISO 15189:2012.

 • Avdeling for medisinsk biokjemi: NS-EN ISO 15189:2012.      
  • Hormonlaboratoriet: NS-EN ISO 17025:2015
 • Avdeling for farmakologi: NS-EN ISO 15189:2012.      
  • Norges laboratorium for dopinganalyse: NS-EN ISO 17025:2015.
 • Avdeling for mikrobiologi: NS-EN ISO 15189:2012.      
  • Mediefremstilling: ISO 13485:2016.
 • Avdeling for rettsmedisinske fag: NS-EN ISO 17025:2015.
 • Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin: ISO 9001:15.
  • Blodbanken i Oslo: ISO 13485:2016.

Klinikkens forskningsaktivitet

Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.

Avdelinger i Klinikk for laboratoriemedisin

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger ved Oslo universitetssykehus.

Nyheter fra Klinikk for laboratoriemedisin

 

 

Fant du det du lette etter?