Laboratorietjenester

Klinikk for laboratoriemedisin leverer diagnostikk og behandling innenfor laboratoriefag til de andre klinikkene i Oslo universitetssykehus samt til våre eksterne rekvirenter og samarbeidspartnere.

Analyseoversikten

Analyser

Rekvisisjoner

Rekvisisjoner

Prøvetaking

Ønsker du oversikt over oppmøtested for prøvetaking i Klinikk for laboratoriemedisin? Trykk her.

Bestilling av utstyr

Emballasjetjenesten, Ullevål sykehus sender ut rekvisisjoner fra flere laboratorier og OUS felles konvolutt. Primær- og kommunehelsetjenesten i Oslo kan bestille prøvetakingsutstyr når de benytter Oslo universitetssykehus HF (OUS) som hovedleverandør av laboratorietjenester.

Klikk her for å komme til OUS bestillingssystem.

Ved problemer med bestilling/pålogging send mail til kundesupportlims@ous-hf.no.

Rekvisisjoner som ikke fins i bestillingssystemet kan bestilles fra aktuelt laboratorium eller lastes ned fra OUS sine internettsider. For mer informasjon eller nedlastning, klikk her.

Forsendelse

Alle rekvirenter bør benytte Oslo universitetssykehus HF (OUS) konvolutter for innsendelse av prøver. Konvolutten kan benyttes både ved forsendelse via budbil og Posten Norge.

OUS konvolutt.png

Ved forsendelse med Posten Norge må det benyttes fraktetiketter. Det er viktig at adressen på fraktetiketten er i overenstemmelse med avkrysning av sykehus, og kun har prøver til ett laboratorium på ett sykehus i samme konvolutt.  Benyttes feil fraktetikett eller sendes prøver til flere laboratorier i en konvolutt, vil det medføre økt transporttid. Det betyr økt svartid for bestilte analyser og i verste tilfelle kan prøvene blir for gamle for analysering.

Vær oppmerksom på utløpsdato på fraktetiketter. Posten Norge sletter leveringsinformasjon etter oppgitt dato og dermed er det høy risiko for at prøven ikke kommer frem eller at prøven blir ødelagt grunnet lang forsendelsestid. Benyttes fraktetikett fra Posten Norge er det viktig å følge innleveringsfrister.

Frakt etikett.png

Elektronisk svarformidling

Flere laboratorier kan tilby elektroniske svar. Rekvirenter som ønsker svarene overført elektronisk eller opplever problemer med elektroniske svar, bes fylle ut registreringsskjema elektronisk og sende til:
Kundesupport LIMS: kundesupportlims@ous-hf.no

Hentetjenester

Rekvirenter i Oslo som har valgt Oslo Universitetssykehus HF som hovedleverandør av laboratorietjenester kan få budbiltjeneste. Send forespørsel til kundesupportlims@ous-hf.no.

Kontakt

Dersom rekvirenter har spørsmål vedrørende covid-19 test-resultater, ta kontakt på telefon 90187701 (man-søndag kl. 08.00-22.00). Pasienter må ta kontakt med rekvirentsted eller fastlegen.

Kunderådgiver inngår i staben til Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus og skal medvirke til gode praktiske løsninger for eksterne rekvirenter i samarbeid med laboratoriene.

Er du samhandlingspartner og har  generelle spørsmål angående laboratorietjenester? Send mail til kundesupportlims@ous-hf.no.

Akkreditering og ISO-sertifisering

Akkreditering og sertifisering er offisielle godkjennelser av organisasjonens evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav til kvalitet og kompetanse. Dette stiller krav til ledelse, personale, utstyr, sporbarhet, metoder og prosedyrer.

Klinikk for laboratoriemedisin skal oppfylle kravene i akkrediteringsstandardene NS-EN ISO 15189, NS-EN ISO 17025 og ISO 9001, samt krav fra myndighetene og sykehusets overordnete mål, kvalitetssystem og styringsprinsipper. Disse avdelingene i klinikken er akkreditert og/eller sertifisert etter:

 • Avdeling for medisinsk genetikk: NS-EN ISO 15189:2012.
 • Avdeling for medisinsk biokjemi: NS-EN ISO 15189:2012.
  • Pasientnære analyser: NS-EN ISO 22870:2016
  • Hormonlaboratoriet: NS-EN ISO 17025:2017
 • Avdeling for farmakologi: NS-EN ISO 15189:2012.
  • Norges laboratorium for dopinganalyse: NS-EN ISO 17025:2017.
 • Avdeling for mikrobiologi: NS-EN ISO 15189:2012.
  • Mediefremstilling: ISO 13485:2016.
 • Avdeling for rettsmedisinske fag: NS-EN ISO 17025:2017.
 • Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin: ISO 9001:15.
  • Blodbanken i Oslo: ISO 13485:2016.

Klinikkens forskningsaktivitet

Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) er en forskningstung klinikk, med flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø i tett samarbeid med Universitetet i Oslo. De 63 forskningsgruppene er fordelt på klinikkens 7 avdelinger, og har ansvaret for 6 av de regionale kjernefasilitetene for forskning. Ønsker du oversikt over alle forskninggruppene i KLM? Trykk her.

Avdelinger i Klinikk for laboratoriemedisin

Farmakologi

Immunologi og transfusjonsmedisin

Medisinsk biokjemi

Medisinsk genetikk

Mikrobiologi

Patologi

Rettsmedisinske fag

Ledige stillinger

Her finner du ledige stillinger ved Oslo universitetssykehus.

Nyheter fra Klinikk for laboratoriemedisin

ARTIKLER FRA KLINIKK FOR LABORATORIEMEDISIN

Fant du det du lette etter?