Forskning

For å vurdere hvilken forebygging, behandling og rehabilitering
som er den beste, må vi kontinuerlig øke kunnskapen vår om
menneskekroppen og de sykdommene som kan ramme oss.

Oslo universitetssykehus har noen av landets fremste forskningsmiljøer innen medisin og helsefag. Forskningen skjer i utstrakt samarbeid med Universitetet i Oslo, høgskolesektoren og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Forskningen spenner fra molekylær grunnforskning til pasientnær anvendt forskning. Forskningsaktiviteten ved sykehuset er høy, med omlag 2000 vitenskapelige artikler i norske og utenlandske forskningstidsskrifter.

Vitenskapelige artikler fra OUS

Regional forskningsstøtte

Gå til siden for regional forskningsstøtte for Helse Sør-Øst

Forskningshåndboken

Forskningsmiljøer

Se oversikt over sentre for fremragende forskning og andre forskningssentre og -institutter

Råd og utvalg

Se oversikt over sentrale råd og utvalg for forskning ved OUS og Det medisinske fakultet ved UiO

Forskningsstrategi og handlingsplan

Forskningsstrategi 2016-2020 (ehandboken.ous-hf.no)

Forskningsstrategier og -handlingsplaner

Biobank og register

Biobankportalen - informasjon om sykehusets biobankvirksomhet for pasienter og forskere

Nasjonale kvalitetsregistre - Servicemiljøet Helse Sør-Øst

Forskningsstøtte register

Forskningsstøtte biobank

Personvern og informasjonssikkerhet i forskning

Personvern og informasjonssikkerhet i forskning

Brukermedvirkning i forskning

Informasjon til forskere om brukermedvirkning i forskning

Ofte stilte spørsmål

Kliniske studier

Se oversikten over kliniske studier 

Artikler fra årets nasjonale forskningsrapport

Artikler fra nasjonal forskningsrapport 2018

Fant du det du lette etter?