HELSENORGE

Vant første- og andreplass under Lisbon Addictions

SteroideLab og PriSud-prosjektet var juryens favoritter under videokonkurransen InterGLAM på årets Lisbon Addictions-konferanse.

SteroideLab vant prisen for beste video under InterGLAM-konkuransen på Lisbon Addiction. Her mottar Christine Wisløff (venstre) og Marie Lindvik Jørstad (høyre) prisen.

​​I InterGLAM-konkurransen under Addictions-konferansen i Lisboa var målet å lage det beste korte audiovisuelle bidraget som belyser et tema tilknyttet rus og avhengighet.

To prosjekter fra Oslo Universitetssykehus meldte seg på: Steroidelab fra NK-TSB og PriSUD fra RusForsk og Seraf (UIO).

I kategorien for beste video som viser en innovativ vitenskapelig, teknisk eller sosialfaglig aktivitet vant SteroideLab førsteplass, mens PriSUD kom som nummer to.

SteroideLAB sin video handler om SteroideLAB-kampanjen; hvorfor den er laget og hva de foreløpige resultatene er. Se den her.

PriSUD sin video informerer om hva PriSUD-prosjektet er og hvordan forskerne arbeider med å undersøke rusbehandling for innsatte før, under og etter soning. Se videoen her.

Vi gratulerer vinnerne!

Nicoline Lokdam fra PriSUD-prosjektet mottok prisen for andreplass i InterGLAM konkurransen.

Nicoline Lokdam fra PriSUD-prosjektet mottok prisen for andreplass i InterGLAM konkurransen.