HELSENORGE

Nettverk for studiepersonell i Helse Sør-Øst

​Nettverk for studiepersonell i Helse Sør-Øst består av studiesykepleiere og forsknings-/prosjektkoordinatorer fra sykehusene i regionen. Nettverket har til hensikt å:

 • Dele kompetanse
 • Adressere felles flaskehalser
 • Arrangere møteplasser 

Har du en problemstilling du ønsker å dele med nettverket, eller ønsker du råd fra regional forskningsstøtte – kontakt kliniske.oppdragsstudier@ous-hf.no.

29. januar 2021 publiserte vi en blogg på Ekspertsykehuset.​

 Klikk på overskriftene nedenfor for å lese mer om de ulike temaene. 

Referater

Referat fra nettverksmøte 2.4.2019

Referat fra nettverksmøte 18.6.2019

 Referat fra nettverksmøte 3.9.2019

Referat fra nettverksmøte 3.12.2019 

Referat fra nettverksmøte 4.2.2020

Referat fra nettverksmøte 15.12.2020

Referat fra nettverksmøte 10.2.2021

Agenda nettverksmøte 12.5.2021 (referat mangler)

Referat fra nettverksmøte 25.1.2022

Referat fra nettverksmøte 21.6.2022

Referat fra nettverksmøte 27.9.2022

Kontaktliste hovedmedlemmer


Navn epost Foretak Rolle
Ellen Johnsen
elljo3@ous-hf.no
OUS, Forskningsstøtte
Spesisalrådgiver/nettverksleder
Anne Marie Halstensen ahalsten@so-hf.noSykehuset Østfold, ForskningsavdelingenForskningskoordinator/nestleder
Anja Byfuglien
anja.byfuglien@sykehuset-innlandet.no


Sykehuset Innlandet
Forskningskoordinator


Kine Andenæs
andenk@siv.no
Sykehuset i Vestfold
Forskningskoordinator
Lene Mosberg lenmos@sunnaas.noSunnaasTestbedkoordinator
Line Samuelsen Raad UXLSAM@ous-hf.noOUS, Klinisk forskningspost barn

Studiekoordinator
Siri Bråten
Siri.Brathen@vestreviken.no 
Vestre Viken
Forskningskoordinator

Stine Lien Pedersen
Stine.Lien.Pedersen@ahus.no
Ahus
Forskningskoordinator

Filip Segers
Filip.Segers@sshf.no
Sørlandet sykehus
Forskningskoordinator

Nyttige lenker

Forskningsstøttes nettside for oppdragsstudier - gjelder først og fremst OUS, men mye er relevant også for andre.

 • Inneholder bl.a. veileder, skjemaer og prislister

NorCRIN

 • Her kan du finne nasjonale prosedyrer for kliniske studier, veiledninger, maler og mye mer

SSL server test

 • Kan brukes for å teste om servere for eCRF-er er sikre
 • For mer informasjon om tofaktorautentisering, se Datatilsynet

 

Helsenorge.no:

 • Hva er kliniske studier?
 • Vilkår og rettigheter
 • Oversikt over kliniske studier i Norge
  • OBS: Denne oversikten speiler studier som er registrert på de enkelte helseforetakenes nettsider. Ofte er det lettere å finne studier ved å gå inn via sykehusets nettside: Forside > Behandlinger, velg diagnose, litt ned på siden (under Behandling) ligger det lenker til aktuelle studier ved alle helseforetak

 

PROMiNET - regional infrastruktur for bruk av pasientrapporterte utfallsmål i klinisk forskning

 

Fant du det du lette etter?