Nettverk for studiepersonell i Helse Sør-Øst

Siden er under utarbeidelse!

​Nettverk for studiepersonell i Helse Sør-Øst består av studiesykepleiere og forsknings-/prosjektkoordinatorer fra sykehusene i regionen. Nettverket har til hensikt å:

 • Dele kompetanse
 • Adressere felles flaskehalser
 • Arrangere møteplasser 


Har du en problemstilling du ønsker å dele med nettverket, eller ønsker du råd fra regional forskningsstøtte – kontakt kliniske.oppdragsstudier@ous-hf.no.

 Klikk på overskriftene nedenfor for å lese mer om de ulike temaene. 

Referater

Referat fra nettverksmøte 2.4.2019

 

Kontaktliste medlemmer

Kommer!

 

Nyttige lenker

 • OUS' nettside for oppdragsstudier
  • Inneholder bl.a. veileder, skjemaer og prislister
 • NorCRIN
  • Her kan du finne nasjonale prosedyrer for kliniske studier, veiledninger, maler og mye mer
 • SSL Labs server test
  • Kan brukes for å teste om servere for eCRF-er er sikre
  • For mer informasjon om tofaktorautentisering, se Datatilsynet
 • Helsenorge.no
  • Hva er kliniske studier?
  • Vilkår og rettigheter
  • Oversikt over kliniske studier i Norge
   • OBS: Denne oversikten speiler studier som er registrert på de enkelte helseforetakenes nettsider. Ofte er det lettere å finne studier ved å gå inn via sykehusets nettside: Forside > Behandlinger, velg diagnose, litt ned på siden (under Behandling) ligger det lenker til aktuelle studier ved alle helseforetak
 • Inven2s sider om kliniske studier
 • PROMiNET - regional infrastruktur for bruk av pasientrapporterte utfallsmål i klinisk forskning
 • Kurs


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.