HELSENORGE

Forskningsprosjekter

Faglig leder for senteret, Professor I og overlege dr. med Annetine Staff, leder en forskergruppe som består av 15 medlemmer. Gruppens prosjekter omfatter:

Translasjonsforskning og biomarkører innen:

 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes) og effekter på senere hjerte- og karsykdom
 • Mange av disse studiene har rekruttert kvinner i graviditet og etter graviditet. Du kan lese mer om disse studiene på
  Oslo Pregnancy Biobank

Gynekologisk cancer:

 • Ovarialcancer og endometriecancer

Epidemiologiske studier:

 • Svangerskapskomplikasjoner, fødselshjelp og effekt på kvinnehelse

Kliniske studier:

 • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko)
 • Myomer og fertilitet: FIN- studien: Fibroids and infertility

I tillegg er det åtte andre forskere organisert under Forskningssenteret, med forskningsprosjekter innen:

 • Endoskopiske operasjonsteknikker innen gynekologi
 • Myoma uteri (muskelknuter)
 • Endometriose

IFPA Award tildelt Staff

Award in Placentology tildelt Annetine Staff

Annetine Staff- månedens forsker april 2013

Fant du det du lette etter?