HELSENORGE
Håndbokssystem

e-Håndboken

Alle interne prosedyrer og andre styrende dokumenter ved Oslo universitetssykehus er samlet i et elektronisk håndboksystem, e-Håndboken. Disse dokumentene er laget for å sikre god styring i sykehuset og støtte for de ansattes arbeid. 

Mange utenfor sykehuset kan også ha nytte av å lese våre interne prosedyrer og styrende dokumenter. Her i denne internettutgaven presenterer vi et utvalg av dokumenter som vi deler med allmennheten. Dokumentene er først og fremst er skrevet for internt bruk, og form og innhold kan være preget av det. Oslo universitetssykehus tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget sykehus.

Gå til e-Håndboken for Oslo universitetssykehus (ehandboken.ous-hf.no)

Hvordan finne dokumenter?

Det enkleste er å skrive et søkeord i søkefeltet oppe til venstre. Du kan velge mellom tittelsøk og fritekstsøk ved å klikke på dokumentikonet foran feltet. Dokumentene er plassert i mapper i strukturen til venstre. I de oransje mappene (nivå 1) fins dokumenter som er overordnede eller som er felles for alle i sykehuset. Dokumenter som er laget for den enkelte klinikk og avdeling fins i de blå mappene (nivå 2).

Tilbakemelding på e-Håndbokens internettutgave?

Send e-post til

ehaandboken@ous-hf.no

 

Daglig ansvarlig for eHåndboken:

Gry Asker, Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling.
Fant du det du lette etter?