HELSENORGE

Pakkeforløpskoordinator for psykisk helse og rus

Her finner ut oversikten over pakkeforløpskoordinatorer i Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Søndre Oslo DPS

Pakkeforløpskoordinator ved Søndre Oslo DPS treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 23023000

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Pakkeforløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt:

BUP Oslo Syd,
tlf: 23023000
Bup Nordstrand, tlf: 23023000
BUP Søndre Nordstrand, tlf: 23023000
BUP Østensjø, tlf: 23023000
Spesialenheten BUP, tlf: 23023000

BUP Oslo Nord, tlf: 24093600
BUP Bjerke, tlf: 24093600
BUP Nordre Aker, tlf: 24093600
BUP Sagene, tlf: 24093600
Enhet ambulante tjenester, tlf: 24093600 

Barneseksjonen, tlf: 23023880
Enhet A, tlf: 23023880
Enhet B, tlf: 24093650
Front-team barn, tlf: 23023880 og 90913282 og 97685143
Nevropsykiatrisk enhet, tlf: 23492249, og 23492267

Ungdomsseksjonen, tlf: 23492100
Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA) tlf: 22117700 og 22117708
Intermediær døgnbehandlingsenhet (IME), tlf: 23492100 og 23492344
Front Ungdom hjemmesykehus, tlf: 91870463

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling

Pakkeforløpskoordinator i Seksjon henvisningsmottaket, analyse og pasientstrøm: 23 02 63 50 (man-fre 08.00-15.00)

Koordineringsansvaret er fordelt på flere personer og seksjoner, ta kontakt for mer informasjon.

Akuttpsykiatrisk avdeling

Pakkeforløpskoordinator ved Akuttpsykiatrisk avdeling treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk enhet - affektive lidelser: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk konsultasjon/liaisonenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk mottaksenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykose og krise UL: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykose- og rusenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Akuttpsykiatrisk psykoseenhet: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.
Psykosomatikk/CL-voksen poliklinikk: Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon: 22118420 på hverdager fra 08:00 – 11:30 og 12:00 -15:00.

Avdeling for psykisk helsevern, døgnbehandling

Pakkeforløpskoordinator ved Avdeling døgnbehandling treffes på telefonnummer: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Alderspsykiatrisk seksjon, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for psykosebehandling – Dikemark, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for psykosebehandling – Gaustad, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)
Seksjon for tidlig psykosebehandling, tlf: 95079551 (hverdager 09 - 14)

Nydalen DPS

Pakkeforløpskoordinator ved Nydalen DPS treffes via avdelingens hovedtelefonnummer: 23023300

Avdeling for psykisk helse, nasjonale og regionale funksjoner

Pakkeforløpskoordinator er den behandlingsansvarlige på hvert behandlingssted. For mer informasjon, ta kontakt:
Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker, tlf: 22118375
Regional sikkerhetsseksjon (RSA), tlf: 23301933
Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP), tlf: 23016230, telefontid 09.00-11.30 og 12.00-14.00.
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP): Barne- og ungdomsenheten, tlf: 22923520 og 94155181 og Voksenenheten, tlf: 22923502 og 95157782

Fant du det du lette etter?