Laboratorietjenester

Analyseoversikt - Laboratoriehåndbok

Analyser

Laboratorienes rekvisisjoner

Rekvisisjoner

Prøvetaking og prøveforsendelse

Ullevål sykehus sender ut forbruksmateriell og rekvisisjoner til brukere av våre tjenester. Her er oppdatert bestillingsliste for prøvetakingsutstyr. For spesifisering av prøvetakingsutstyr, klikk her.

Prøvesvar og elektronisk svarformidling

Prøvesvar
Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar utgis skriftlig og/ eller elektronisk.
Rekvirenten kan få råd og veiledning angående valg og rekvirering av analyser/ undersøkelser og tolkning av prøvesvar.
Laboratoriet har dessverre ikke anledning til å formidle prøvesvar til pasienten.

Elektronisk svarformidling
Flere laboratorier kan tilby elektroniske svar. Rekvirenter som ønsker svarene overført elektronisk eller opplever problemer med elektroniske svar, bes fylle ut registreringsskjemaet elektronisk og sende til:
Kundesupport LIMS: kundesupportlims@ous-hf.no

Laboratorienes nyheter

Nyhetsbrev fra Klinikk for laboratoriemedisin


Ny transportordning for 2018

Her vil vi publisere informasjon fortløpende både generelt for Klinikk for laboratoriemedisin, og spesifikt for det enkelte fagområdet. Les mer om ny transportordning 2018

Uforutsette forsinkelser med postgangen etter nyttår

Oslo universitetssykehus HF (OUS) har observert uforutsette forsinkelser med postgangen av enkelte laboratorieprøver sendt med ordinær post til OUS  etter omlegging av posten fra nyttår.

For å hindre unødvendige forsinkelser, må prøvekonvolutter adresseres med maskinskrevne etiketter. Vi har laget adresseetiketter for print til Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Der er av type 3652, med etikettestr 70mm x 42,3mm. For print, trykk på riktig lokalisasjon: Rikshospital og Radiumhospitalet.

Prøver som sendes med ny hasteordning: «Ekspress over natt» mottas som forventet.

Et antall prøver sendt med ordinær post rundt nyttårsskiftet har imidlertid fått lenger forsendelsestid enn forutsatt (som er 2-3 døgn).  Konsekvensen blir at rekvirenter som har sendt disse prøvene med posten vil få svarrapporter med 2-3 dagers lengre svartid. OUS vil ha høyt fokus på prøver sendt med Posten i tiden framover,  og ber rekvirentene ved spørsmål knyttet til forsendelsesform lese informasjonsskrivet som er lagt under generell informasjon. Tilsvarende informasjon er sendt til våre rekvirenter med post.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.