Laboratorietjenester

Analyseoversikt - Laboratoriehåndbok

Analyser

Laboratorienes rekvisisjoner

Rekvisisjoner

Prøvetaking og prøveforsendelse

Ullevål sykehus sender ut rekvisisjoner og konvolutter. Her er informasjon om ny forsendelsesmåte og bestillingsliste for prøvetakingsutstyr. For spesifisering av prøvetakingsutstyr, klikk her og  her for skjema til bestilling av fraktetikett «Bedriftspakke Ekspress». Prøvetakingsutstyr sendes ut til rekvirenter i Oslo som bruker våre tjenester.

Prøvesvar og elektronisk svarformidling

Prøvesvar
Laboratoriet sender prøvesvaret til rekvirenten som informerer pasienten om resultatet. Prøvesvar utgis skriftlig og/ eller elektronisk.
Rekvirenten kan få råd og veiledning angående valg og rekvirering av analyser/ undersøkelser og tolkning av prøvesvar.
Laboratoriet har dessverre ikke anledning til å formidle prøvesvar til pasienten.

Elektronisk svarformidling
Flere laboratorier kan tilby elektroniske svar. Rekvirenter som ønsker svarene overført elektronisk eller opplever problemer med elektroniske svar, bes fylle ut registreringsskjemaet elektronisk og sende til:
Kundesupport LIMS: kundesupportlims@ous-hf.no

Laboratorienes nyheter

Nyhetsbrev fra Klinikk for laboratoriemedisin


Transportordninger for Klinikk for laboratoriemedisin ved OUS

Her vil vi publisere informasjon fortløpende både generelt for Klinikk for laboratoriemedisin, og spesifikt for det enkelte fagområdet. Les mer om transportordning i bruk

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.