HELSENORGE

Klinisk forskningspost

Siden er under utarbeidelse
Klinisk forskningspost (KFP) bidrar med planlegging og gjennomføring av kliniske legemiddelutprøvinger med hovedvekt på studier i tidlig fase eller studier med endret indikasjon/formulering innenfor de fleste terapiområder. KFP er tilrettelagt for avansert døgnkontinuerlig overvåkning og håndtering av krevende farmakokinetikkstudier.

Klinisk forskningspost (KFP) er en egen seksjon under Avdeling for farmakologi. Personalet består av en seksjonsleder/overlege som er spesialist i klinisk farmakologi, i tillegg til to studiesykepleiere. Alle har bred erfaring med gjennomføring av studier etter internasjonale standarder for god klinisk praksis (ICH-GCP) og gjeldende nasjonale lover og regelverk. KFP bistår både forskere med tilknytning til Oslo universitetssykehus (OUS) eller Universitetet i Oslo og eksterne oppdragsgivere som ønsker å gjennomføre kliniske studier ved sykehuset.

 

KFP ligger sentralt plassert på Rikshospitalet, vegg-i-vegg med Kardiologisk overvåkning. KFP inneholder:

• Stort observasjonsrom med fire senger
• Kontor/undersøkelsesrom
• Liten lab
• Arkivrom
• Wc/dusj

 

Seksjonsleder Hasse Khiabani Zaré
Tlf.: 23 07 08 98  E-post: haskhi@ous-hf.no

 

Hva kan Klinisk forskningspost bistå med?

• Innspill til protokoll og studiedesign
• Råd og innspill til søknader til REK og SLV
• Medisinsk og farmakologisk vurdering av forsøksopplegg/safety
• Råd om planlegging og praktisk tilrettelegging av studien
• Hjelp til budsjett og kontraktinngåelse i oppdragsstudier – herunder innhenting av avtaler med andre serviceavdelinger innen OUS, som for eksempel medisinsk biokjemi og radiologi
• Koordinering av undersøkelser og kontroller
• Pasientvisitter
• Prøvetaking, bearbeidelse og forsendelse av prøver
• Koordinering av spesielle dietter tilpasset studiedeltager/studien
• CRF-føring og Queryhåndtering
• Arkivering av studiedokumenter og kildemateriale
• Tilrettelegging for monitorering av studien

Nyheter fra avdelingen

Fant du det du lette etter?