HELSENORGE

Informasjonsbrosjyrer

Under finner du lenker til pasientinformasjon om ulike blodtilstander/diagnoser som analyseres ved Seksjon for hemostase og trombose.