Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte

Vi tilbyr assistert befruktning i egnede fasiliteter til par som har potensiell blodsmitte.

Behandlingstjenesten tilbyr vurdering, utredning og behandling av ufrivillig barnløshet hos par som er kronisk, lavgradig smitteførende for HIV, hepatitt B eller hepatitt C. Pasienter med blodsmitte behandles i egne fasiliteter og etter spesielle prosedyrer for å forebygge smitte. Tilbudet er et samarbeid med Rigshospitalet i København. Deler av behandlingen foregår i Danmark frem til utbygging av laboratoriefasiliteter i Norge. Behandlingstjenesten har ikke tilbud til pasienter som ikke tilfredsstiller generelle krav til assistert befruktning.

ICD-10: N46, N97, B20, B18

Behandlingstjenesten er tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF.

Kontakt oss

Telefon

Gareth Greggains / gargre@ous-hf.no
Peter Fedorcsak / pfedorcs@ous-hf.no / tlf 23 07 02 19

Leder

Peter Fedorcsak 

Kontakt oss

Se Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Fant du det du lette etter?