Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte

Vi tilbyr assistert befruktning i egnede fasiliteter til par som har potensiell blodsmitte.

Behandlingstjenesten tilbyr vurdering, utredning og behandling av ufrivillig barnløshet hos par som er kronisk, lavgradig smitteførende for HIV, hepatitt B eller hepatitt C. Pasienter med blodsmitte behandles i egne fasiliteter og etter spesielle prosedyrer for å forebygge smitte. Tilbudet er et samarbeid med Rigshospitalet i København. Deler av behandlingen foregår i Danmark frem til utbygging av laboratoriefasiliteter i Norge. Behandlingstjenesten har ikke tilbud til pasienter som ikke tilfredsstiller generelle krav til assistert befruktning.

ICD-10: N46, N97, B20, B18

Behandlingstjenesten er tilknyttet Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF.

Kontakt oss

Telefon

Gareth Greggains / gargre@ous-hf.no
Peter Fedorcsak / pfedorcs@ous-hf.no / tlf 23 07 02 19

Leder

Peter Fedorcsak 

Kontakt oss

Se Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.