HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for malign trofoblastsykdom hos kvinner

Den nasjonale behandlingstjenesten driver utredning og behandling av kvinner med malign trofoblastsykdom. Malign trofoblast er en kreftsvulst utgående fra morkakens celler under graviditet.

Malign trofoblastsykdom er en sjelden sykdom som kan være alvorlig dersom den ikke behandles riktig. Behandlingstilbudet er derfor sentralisert til ett sykehus for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kvalitet. Det vises til egne henvisningskriterier.

 ICD-10: C 56 .

 Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Kontakt oss

Telefon

Pasientkoordinator: 22935691

E-post
oushf.pb.post.gynekologiskkreft@ous-hf.no                                                                                                        
 
Besøksadresse
Avdeling for gynekologisk kreft
Radiumhospitalet
Ullernschausseen 70
0379 Oslo​ 

Henvisninger


Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

 

Les mer i eRapport                                                   
Fant du det du lette etter?