HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil

Det fødes 250 barn per år med medfødt hjertefeil som krever høyt spesialisert behandling. Behovet for slik behandling stilles i mange tilfeller ved lokal barneavdeling ved bruk av ultralyd (ekkokardiografi).

Om tjenesten

Medfødt hjertefeil forekommer hos 0,8 % av alle levende fødte. I Norge tilsvarer dette ca. 500 nye tilfeller per år. Omkring 250 av disse tilfellene krever behandling. Dette kan skje enten ved kirurgi eller kateterbasert. Diagnosen kan i mange tilfelle stilles ved lokal barneavdeling med tilgang til ekko-kardiografi (ultralyd). Ved behov kan barnet henvises til videre utredning ved Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet, Barnekardiologisk seksjon.

Disse pasientene trenger spesialisert kirurgisk eller kateterbasert behandling. Videre utredning og behandling av medfødt hjertefeil er derfor sentralisert til nasjonal behandlingstjeneste. Tjenesten er tilgjengelig på døgnbasis. Etter fullført behandling, blir barnet overført til lokal barneavdeling for videre oppfølging.

Tjenesten ved OUS er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt, både for diagnostikk og behandling. Etter fullført behandling, blir barnet overført til lokal barneavdeling for videre oppfølging. Ved komplekse tilfeller skjer noe av oppfølgingen ved OUS.

ICD-10: Q20 – Q28

Årlig rapport

De nasjonale tjenestene rapporterer direkte til en elektronisk tjeneste. Du kan lese den årlige rapporten på deres nettsider.

Les mer på eRapport

Kontakt oss

Telefon
Pasientkoordinator 23073568
Sengepost 23070800

For post og besøksadresse, se Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet.

Henvisning


Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

 

Fant du det du lette etter?