Thoraxkirurgisk avdeling

Thoraxkirurgisk avdeling har nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer.

Les mer om Thoraxkirurgisk avdeling

Thoraxkirurgisk avdeling

Avdelingen er lokalisert både på Rikshospitalet og på Ullevål sykehus. Det er et utstrakt samarbeid med andre klinikker i Oslo universitetssykehus som gir et bredt tilbud til befolkningen, både regionalt og nasjonalt.  Det er i tillegg høy virksomhet i forbindelse med forskning og videreutdannelse av leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og andre yrkesgrupper.

Enheten på Rikshospitalet utfører et bredt spektrum av operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer, på barn og voksne. Det er fokus på alvorlige eller sjeldne tilstander i hjerte- og karsystemet, som krever kirurgisk behandling. 

  • Avdelingen har landsfunksjon for
    • kirurgisk behandling av medfødte hjertefeil
    • transplantasjon av hjerte og lunger
  • Avdelingen behandler også både voksne og barn med livstruende lunge- eller hjertesvikt, med hjelp av mekanisk sirkulasjonsassistanse (ECMO, annen assistert sirkulasjon), og har landsfunksjon for implantasjon av  interne pumper (LVAD) som bro til transplantasjon og som varig behandling.
  • Avdelingen har stort volum av operasjoner på hovedpulsåren og andre store pulsårer, både tradisjonelle åpne operasjoner og endovaskulære operasjoner som er mini-invasive prosedyrer med plassering av stentgraft i blodårene ved hjelp av røntgenstyring.
  • En del av pasientene med blodåresykdom har arvelige bindevevssykdommer. Thoraxkirurgisk avdeling er, - sammen med TRS Sunnaas (link), - tildelt prosjektmidler for opprettelse av Tverrfaglig klinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriepatologi.

Thoraxkirurgisk avdeling på Rikshospitalet består av egne seksjoner for sengepost, intensiv og operasjon.

Enheten på Ullevål utfører vanlige operasjoner på hjerte-, lunger og sentrale kar.  Avdelingen deltar i den avanserte traumebehandlingen ved Oslo universitetssykehus. Thoraxkirurgisk avdeling på Ullevål har egne intensive/postoperative seksjoner og spesialiserte operasjonsseksjoner.

Avdelingen ledes av prof. dr. med. Arnt Fiane

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil

Kontakt

Oppmøtested
Thoraxkirurgisk avdeling
Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet


Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Thoraxkirurgisk avdeling 
Telefon
Sentralbord: 02770 Pasientkoordinator Rikshospitalet (man-fre kl. 10-11 og 12.30-14.00): 23073568 / 23073569 Pasientkoordinator Ullevål: 22119165
Postadresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

ECMO-behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ecmo-behandlingECMO-behandlingEECMO-behandlingECMO-behandlingECMO-behandlingECMO-behandling[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" ved Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Ullevål sykehus|1f912d2d-96b3-4b4d-999d-31544ca44efd","TitleExtension":" ved Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Hjerteoperasjon bypasshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerteoperasjon-bypassHjerteoperasjon bypassHUtskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Ullevål sykehus|1f912d2d-96b3-4b4d-999d-31544ca44efd","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Hjertetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHHjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHjertetransplantasjon[{"Title":"Thoraxkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet ","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" ved Thoraxkirurgisk avdeling ","LocationQueryString":"?sted=thoraxkirurgisk-avdeling-ved-rikshospitalet-","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet ","Department":"Kardiologisk avdeling|e1ebbfc1-f34c-4289-be1f-16daa27abf73","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" ved Kardiologisk avdeling","LocationQueryString":"?sted=kardiologisk-avdeling-ved-rikshospitalet-","FNSPOrganizationNumber":"874716782"}]
Mitralklaffekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgiMMitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgi[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Ullevål sykehus|1f912d2d-96b3-4b4d-999d-31544ca44efd","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Operasjon av lungekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-lungekreftOperasjon av lungekreftOLungekreft - operasjonLungekreft - operasjonLungekreft - operasjonLungekreft - operasjon[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Lungeavdelingen (RH)|cf60849b-9566-4f1c-9fc2-c7065c152974","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Thoraxkirurgisk avdeling|0e68efc4-a5bd-463e-939d-83e96129f2b5","Locations":"Ullevål sykehus - bygg 3|58970d48-cfc3-4abb-8d80-62899289f573","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Utposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utposning-pa-hovedpulsaren-i-brystet-og-magen-operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonEMPTY

Klinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriesykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/klinikk-for-arvelige-bindevevssykdommer-med-arteriesykdomKlinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriesykdom
Thoraxkirurgisk intensiv Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/thoraxkirurgisk-intensiv-rikshospitaletThoraxkirurgisk intensiv Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk intermediær- og sengepost Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/thoraxkirurgisk-intermedier-og-sengepost-rikshospitaletThoraxkirurgisk intermediær- og sengepost Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk postoperativ og sengepost Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/thoraxkirurgisk-postoperativ-og-sengepost-ullevalThoraxkirurgisk postoperativ og sengepost Ullevål

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.