Thoraxkirurgisk avdeling

Thoraxkirurgisk avdeling har nasjonalt og regionalt ansvar for sykdommer som trenger kirurgisk behandling i hjerte, lunge og sentrale blodårer.

Les mer om Thoraxkirurgisk avdeling

Thoraxkirurgisk avdeling

Avdelingen ledes av prof. dr. med. Arnt Fiane.

Avdelingen utfører et bredt spektrum av operasjoner på hjerte, lunger og sentrale blodårer, på barn og voksne. Det er fokus på alvorlige eller sjeldne tilstander i hjerte- og karsystemet, som krever kirurgisk behandling. 

Det er et utstrakt samarbeid med andre klinikker i Oslo universitetssykehus som gir et bredt tilbud til befolkningen, både regionalt og nasjonalt.  Det er i tillegg høy virksomhet i forbindelse med forskning og videreutdannelse av leger, sykepleiere, spesialsykepleiere og andre yrkesgrupper.

Avdelingen er lokalisert både på Rikshospitalet og på Ullevål sykehus, med ulik funksjonsfordeling:

Ullevål:

 • Utfører vanlige operasjoner på hjerte-, lunger og sentrale kar 
 • Avdelingen deltar i den avanserte traumebehandlingen ved Oslo Universitetssykehus
 • Behandler voksne med livstruende hjertesvikt med hjelp av mekanisk sirkulasjonsassistanse (ECMO)
 • Egne intensive/postoperative seksjoner og spesialiserte operasjonsseksjoner

Rikshospitalet: 

 • Landsfunksjon for
  • kirurgisk behandling av medfødte hjertefeil
  • transplantasjon av hjerte og lunger
  • Implantasjon av  interne hjertepumper (LVAD), som bro til transplantasjon eller som varig behandling.
 • Behandler voksne og barn med livstruende lunge- eller hjertesvikt, med hjelp av mekanisk sirkulasjonsassistanse (ECMO, annen assistert sirkulasjon)
 • Behandler sykdommer i hovedpulsåren og andre store pulsårer, både med tradisjonelle åpne operasjoner og endovaskulære operasjoner (mini-invasive prosedyrer med plassering av stentgraft i blodårene ved hjelp av røntgenstyring).
 • En del av pasientene med blodåresykdom har arvelige bindevevssykdommer. Thoraxkirurgisk avdeling er, - sammen med TRS Sunnaas, - tildelt prosjektmidler for opprettelse av Tverrfaglig klinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriepatologi.
 • Egne seksjoner for sengepost, intensiv og operasjon.

Thoraxkirugisk avdeling rapporterer til Norsk Hjertekirurgiregister: Årsrapport 2017

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeil

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Thoraxkirurgisk avdeling
Sognsvannsveien 20
Rikshospitalet


Kirkeveien 166
Ullevål sykehus
Thoraxkirurgisk avdeling 
Telefon
Sentralbord: 02770 Pasientkoordinator Rikshospitalet (man-fre kl. 10-11 og 12.30-14.00): 23 07 35 68 / 23 07 35 69 Pasientkoordinator Ullevål: 22 11 91 65
Postadresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Thoraxkirurgisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

ECMO-behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/ecmo-behandlingECMO-behandlingEECMO-behandlingECMO-behandlingECMO-behandlingECMO-behandling
Hjerteklaffekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerteklaffekirurgiHjerteklaffekirurgiHHjerteklaffekirurgiHjerteklaffekirurgiHjerteklaffekirurgiHjerteklaffekirurgi
Hjerteoperasjon bypasshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerteoperasjon-bypassHjerteoperasjon bypassHUtskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)
Hjertetransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHHjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHjertetransplantasjonHjertetransplantasjon
Kunstig hjertepumpehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kunstig-hjertepumpeKunstig hjertepumpeKKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpeKunstig hjertepumpe
Lungekreft - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lungekreft-operasjonLungekreft - operasjonLLungekreftoperasjonLungekreftoperasjonLungekreftoperasjonLungekreftoperasjon
Mitralklaffekirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgiMMitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgiMitralklaffekirurgi
Traktbryst, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/traktbryst-operasjonTraktbryst, operasjonTTraktbryst - operasjonTraktbryst - operasjonTraktbryst - operasjonTraktbryst - operasjon
Utposning på hovedpulsårenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utposning-pa-hovedpulsarenUtposning på hovedpulsårenUUtposning på hovedpulsårenUtposning på hovedpulsårenUtposning på hovedpulsårenUtposning på hovedpulsåren
Utposning på hovedpulsåren - Stentgraftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utposning-pa-hovedpulsaren-stentgraftbehandlingUtposning på hovedpulsåren - StentgraftbehandlingUUtposning på hovedpulsåren - StentgraftbehandlingUtposning på hovedpulsåren - StentgraftbehandlingUtposning på hovedpulsåren - StentgraftbehandlingUtposning på hovedpulsåren - Stentgraftbehandling
Utposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utposning-pa-hovedpulsaren-i-brystet-og-magen-operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjonUtposning på hovedpulsåren i brystet og magen - operasjon
Åpen hjerteoperasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/apen-hjerteoperasjonÅpen hjerteoperasjonÅÅpen hjerteoperasjonÅpen hjerteoperasjonÅpen hjerteoperasjonÅpen hjerteoperasjon

Klinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriesykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/klinikk-for-arvelige-bindevevssykdommer-med-arteriesykdomKlinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriesykdom
Thoraxkirurgisk intensiv Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/thoraxkirurgisk-intensiv-rikshospitaletThoraxkirurgisk intensiv Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk intermediær- og sengepost Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/thoraxkirurgisk-intermedier-og-sengepost-rikshospitaletThoraxkirurgisk intermediær- og sengepost Rikshospitalet
Thoraxkirurgisk postoperativ og sengepost Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/thoraxkirurgisk-postoperativ-og-sengepost-ullevalThoraxkirurgisk postoperativ og sengepost Ullevål

Fant du det du lette etter?