HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens

Vi driver kirurgisk, endokrinologisk og psykiatrisk utredning og behandling av kjønnsinkongruens. Utredning har som mål å avklare om endokrinologisk og kirurgisk kjønnskonvertering kan bli anbefalt.

  • Fra 15. mai 2017 ble Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) delt mellom Barne- og ungdomsklinikken og Nevroklinikken på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. ​
  • Fra 1. januar 2020 ble begrepet Kjønnsinkongruens innført, og behandlingstjenestens forkortelse endret til NBTK.

Om​ oss

Alle nye henviste pasienter under 18 år, eller de som er under 18 år og allerede er under utredning og/eller behandling på NBTK, er fra 15. mai 2017 organisatorisk plassert i «Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID-Teamet)» på Barne- og ungdomsklinikken under Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP).

I Norge er det NBTK som er tillagt ansvar for å drive pasientbehandling for diagnosen Kjønnsinkongruens. I henhold til «Veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (januar 2017)» fremkommer det at bare de helseforetak som er tillagt ansvar for en nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste skal drive høyspesialisert pasientbehandling innenfor det fagområdet som tjenesten er godkjent for. Alle andre sykehus og helseforetak forpliktes å henvise pasienter til dette behandlingstilbudet den nasjonale behandlingstjenesten er tillagt ansvar for.

ICD10-koder

I tråd med dette omfatter tjenestene diagnoser innenfor disse ICD10-kodene:

  • Z-76.80 (kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder).
  • Z-76.89 (uspesifisert kjønnsinkongruens).

Kjønnsbekreftende hormonell/kirurgisk behandling uten​​for NBTK

Utredning og diagnostisering av diagnosen transseksualisme (F64.0) påvirkes av at pasienten starter kjønnsbekreftende hormonell/kirurgisk behandling utenfor NBTK. NBTK har ikke mulighet til å stille sikker diagnose når denne type behandling er/blir påbegynt før man er ferdig med utredningen ved NBTK.

Påbegynt kjønnsbekreftende hormonell/kirurgisk behandling setter NBTK i en svært vanskelig situasjon, fordi vi da ikke kan vite hva som er riktig påfølgende behandling for den aktuelle pasienten.

Oppstart av hormonell/kirurgisk behandling på feil indikasjon kan få alvorlige irreversible konsekvenser.

Pasienter under 1​​​8 år

Pasientene møter på Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP), inngang «Barn og kvinner», E3 og 4. etasje på Rikshospitalet. 

Pasientene henvender seg i ekspedisjonen, og blir hentet av behandler på venterommet i E3, 4. etasje, etter registrering.

Nye behandlingsrom er på plass i E3, M-etasjen.

Informasjon om utredning og behandling av barn og unge under 18 år

Pasienter over 1​8 år

Pasienter over 18 år møter fortsatt opp på Psykosomatisk avdeling som tidligere. Gå inn hovedinngangen på Rikshospitalet og inn glassgaten til D5.

Informasjon om utredning og behandling av voksne over 18 år

Årsrapport for Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens

Pasient- og brukerorganisasjoner

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)​

HBRS er en pasient og brukerorganisasjon for barn, unge og voksne med kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens. HBRS organiserer også pårørende i HBRS-Foreldre-familieforeningen. HBRS består i tillegg av en barne- og ungdomsforening (HBRSU) og fire regionallag. HBRS tilbyr sosiale treff og nettverksbygging som arrangeres av regionallag og HBRSU. Den største sosiale samlingen er HBRS-sommerleir som arrangeres hvert år i begynnelsen av august i samarbeid med Norges Røde Kors på Eidene, Tjøme. Sommerleiren samler hvert år over 200 deltagere. Det er barn, unge, voksne, foreldre og søsken.

HBRS tilbyr også selvutviklingsgrupper som ledes av psykolog og samtalegrupper som ledes av brukere. Det er gratis for medlemmer av HBRS. HBRS tilbyr også informasjon, råd, veiledning og samtaler på vårt kontor i Oslo. Det er gratis.

HBRS holder foredrag, kurs for ansatte i helsevesenet, skoler og informasjon om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk for elever på skoler. Foreldre som har barn med kjønnsinkongruens kan få hjelp av HBRS til å holde informasjon/foredrag på skolen for elever og lærere.

Kontakt HBRS:

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold 

FRI er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert. Vi jobber for deg og dine rettigheter!

Hos FRI kan du treffe andre mennesker som opplever å være et annet kjønn enn det de ble tildelt ved fødsel. Du kan engasjere deg i vårt politiske arbeid. Vi tilbyr også råd, veiledning og støtte om du har tanker rundt egen kjønnsidentitet. FRI holder foredrag, har sommerleir for familier og mye mer.

Kontakt FRI:

Skeiv Ungdom 

Skeiv Ungdom er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle under 30 år som støtter vårt arbeid. Vi jobber for å ivareta de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet, som for eksempel, lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre skeive. Vi er politisk uavhengige og livssynsnøytrale.

Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet. 

Skeiv Ungdom har lokallag og aktiviteter en rekke steder i landet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Kontakt Skeiv Ungdom:

Pasientorganisasjon​en for Kjønnsinkongruens (PKI)

PKI er en  pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære. PKI har som formål å jobbe for et helhetlig, forsvarlig og tilgjengelig helsetilbud for alle som lever med kjønnsinkongruens i Norge.

Les mer på sidene til PKI

Fant du det du lette etter?