Ansatte og medarbeidere

Her finner du en oversikt over ansatte og medarbeidere tilknyttet kompetansetjenesten

Gunnar B. Flugsrud, Administrativ leder KTAK

Overlege dr. med. ved ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.
Gunnar har det overordnede ansvaret for Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi.

Gunnar rund.gif

E-post: gunflu@ous-hf.no

Gøran Berdal, Prosjektleder KTAK

Spesialfysioterapeut ved ortopedisk avdeling, OUS Ullevål.
Gøran har det koordinerende ansvaret og daglige driften av Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi.

Gøran rund.gif

Helle S. Reiten, Registerkoordinator

Spesialfysioterapeut ortopedisk avdeling, OUS Rikshospitalet.
Helle har det koordinerende ansvaret og den daglige driften av Norsk Elektronisk Albueregister.

Helle rund.gif

E-post: hellsu@ous-hf.no

Stein Tyrdal, Leder for Norsk Elektronisk Albueregister

Overlege dr. med. ved ortopedisk avdeling, OUS Storgata.
Stein har det overordnede ansvaret for Norsk Elektronisk Albueregister.

E-post: uxstty@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.