Hovedfunksjoner

Nasjonal Kompetansetjeneste for Albuekirurgi (KTAK) har et nasjonalt ansvar for å sikre likeverdig tilgjengelighet til god diagnostikk og behandling av albueskader og – lidelser

Våre hovedoppgaver er delt i tre:

Kompetansespredning

 • Bidra til videreutvikling av et tverrfaglig nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Etablere kurs og fagmøter for ortopeder og terapeuter
 • Formidle forskningsresultater, kliniske retningslinjer og pasientinformasjon
 • Gi råd og veiledning i undersøkelse, diagnostisering og behandling

Kompetanseoppbygging

 • Etablere og utvikle Norsk Elektronisk Albueregister
 • Utarbeide prosedyrer og nasjonale retningslinjer
 • Tilrettelegge for kompetanseutvikling innen kirurgi og fysioterapi
 • Kvalitetskontroll av behandling og rehabilitering
 • Brukermedvirkning

Forskning

 • Stimulere til forskning innenfor fagfeltet
 • Deltakelse i formelle forskernettverk og internasjonalt forskningsarbeid
 • Bidra til forskning og fagutvikling i samarbeid med andre institusjoner
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.