Norsk Elektronisk Albueregister

Norsk Elektronisk Albueregister (Albueregisteret) samler inn opplysninger om utredning, behandling, oppfølging og resultater av all elektiv albuekirurgi, akutte operasjoner av distale bicepssenerupturer og ligamenter i albuen der ligamentskaden er hovedskaden. Hovedformålet med Albueregisteret er å legge til rette for kontinuerlig forbedring av behandling og diagnostikk av albuepasientene i Norge.

Logo_Albueregisteret_ny.png

Les mer

Alle sykehus i Norge som utfører albuekirurgi oppfordres til å levere data til Albueregisteret. Hvert sykehus vil eie sine egne data til bruk i lokalt kvalitetsarbeid. Det utarbeides jevnlig administrativ og klinisk statistikk som gir sykehusene oppdaterte resultater for sin enhet. Etter godkjenning kan innsamlet data fra ulike HF sammenstilles for et mer robust datamateriale.

Hvordan blir ditt sykehus en del av Norsk Elektronisk Albueregister?

Før du kan starte registeringen i Albueregisteret må det innhentes tillatelse fra lokalt personvernombud og opprettes databehandleravtale med Norsk Helsenett. I tillegg trenger du en egen brukerkonto på https://helseregister.no/ første gang du skal inn å registrere.
I registreringsskjemaet velger du hvilket prosjekt det ønskes tilgang til. Søknaden vil i etterkant bli behandlet av registersekretariatet. Detaljert veiledning om brukerkonto, innlogging, databasen og registrering finner du i Albueregisterets brukermanualer, se vedlegg 1-3 under Brukermanualer.

Det er også utarbeidet informasjonsskriv med samtykke for ulike aldersgrupper og papirversjon av de ulike registreringsskjemaene, se vedlegg 1-4 under Informasjonsskriv og vedlegg 1-7 under Registreringsskjema.

Forskning

Albueregisteret er samtykkebasert. Forskningsprosjekter som ønsker å bruke informasjonen som er samlet i registeret må likevel ha godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK) i forkant av prosjektstart.

Brukermanualer:

1. Brukermanual, etablering
2. Brukermanual, registrering
3. Brukermanual, sekretær

Informasjonsskriv:
1. Forespørsel om deltakelse, voksne
2. Forespørsel om deltakelse, pårørende til barn < 16 år
3. Informasjonsskriv til barn/unge 12-16 år
4. Informasjonsskriv til barn < 12 år

Registreringsskjema:
1. Operasjon
2. Postoperativ kontroll
3. Spørreskjema Baseline
4. Spørreskjema Avsluttende kontroll
5. Spørreskjema Ett år postoperativ kontroll
6. Kvikk-DASH
7. EQ-5D-5L

Kontakt:

Registerkoordinator: Helle Sundnes Reiten
Telefon: 98 09 33 07
E-post: Albueregisteret@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.