HELSENORGE

Referansegruppen

Referansegruppemedlemmene skal sikre forankring av kompetansetjenesten og informasjonsflyt i hver helseregion. De skal i tillegg sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med forskriftene.

Referansegruppen består av:

Lars Gunnar Johnsen

Overlege ved Ortopedisk traumeseksjon, St. Olavs Hospital

Referansegruppens leder og representant fra Helse Midt-Norge

Annette Wikerøy

Overlege ved Ortopedisk klinikk, Akershus Sykehus

Representant fra Helse Sør-Øst

Nenad B. Tajsic

Overlege ved Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Representant fra Helse Nord

Yngvar Krukhaug

Overlege ved Ortopedisk traumeseksjon, Haukeland Universitetssykehus

Representant fra Helse Vest

Gunnar B. Flugsrud

Overlege ved Ortopedisk traumeseksjon, OUS Ullevål

Representant fra tjenesten

Petter Christian Gusgaard

Brukerrepresentant


Til KTAKs forside

Fant du det du lette etter?