Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI)

Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger. Initiativet er videreført til neonatalavdelinger og helsestasjoner.

​Evaluering og reevaluering av Mor-barn-vennlige sykehus i 2018 blir utsatt

WHO/Unicef har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for de 10 trinn for vellykket amming. i tillegg har de utvidet implementeringsveilederen til Mor-barn-vennlig sykehus.
Nasjonal kompetansetjeneste for amming ønsker å gå nøye gjennom disse dokumentene, før neste evaluering/reevaluering av Mor-barn-vennlige sykehus.

Dokumentene finnes her:


Ti trinn for vellykket amming

Ti trinn for vellykket amming er grunnpilaren for Mor-barn-vennlig initiativ (MBVI) og vurderingsgrunnlaget for godkjenning som MBVI sykehus.
10 Trinn for vellykket amming (pdf)

Medisinske kriterier for bruk av tillegg

Medisinske kriterier for bruk av tillegg på barsel (pdf)

WHO koden

WHO koden er Verdens helseorganisasjons internasjonale kode for å regulere markedsføring av morsmelkerstatning.

International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes (nettside)
Spørsmål og svar vedrørende koden (nettside)

WHO koden (pdf)

Implementering av BFI i Norge

Denne artikkelen beskriver utfordringene og strategiene ved implementeringen av BFHI på føde/barselavdelinger, neonatalavdelinger og helsestasjoner.
Challenges and Successes: The Baby-Friendly Initiative in Norway (pdf)

MBVI i Norge - primær og spesialist helsetjenestene

  • Ammekyndig helsestasjon

    Nasjonal kompetansetjeneste for amming har i samarbeid med Landsgruppen av helsesøstre NSF utarbeidet faglige retningslinjer for ammeveiledning ved helsestasjoner.

  • Mor-barn-vennlig initiativ Sykehus

    Tidlig på 90-tallet lanserte WHO/UNICEF the "Baby-Friendly Hospital Initiative" (BFHI), et verdensomspennende krafttak for å fremme amming og tidlig nærkontakt mellom mor og barn på føde/barselavdelinger

  • Neonatalavdelingene

    Neonatalavdelingene En Mor-barn-vennlig neonatalavdeling arbeider etter de samme grunnleggende prinsippene som en Mor-barn-vennlig føde/barselavdeling, og  følger WHO/UNICEFs 10 trinn for vellykket amming.

Fant du det du lette etter?