Barneleddgikt - Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)

ILARs klassifikasjonskriterier på barneleddgikt

Kriteriene er utarbeidet av The Pediatric Standing Committee of the International League of Associations for Rheumatology (ILAR) i 1995, nå International League of Associations for Rheumatology. De er revidert i flere omganger og den siste ble publisert i 2004.
ILAR’s kriterier danner bro mellom tidligere amerikanske og europeiske kriterier, og synes gradvis å ha blitt vidt akseptert over hele verden.

Klassifikasjonskriteriene

Sykdomsinformasjon om barneleddgikt

Informasjonen er utarbeidet av Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR.       

Barneleddgikt - JIA  

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)  

International pages

Medikamentinformasjon (PRINTO)

Oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR.

På norsk

International pages

Nedlastbare brosjyrer

Brosjyre barneleddgikt     Brosjyre barneleddgikt fysisk aktivitet   

  Brosjyre barneleddgikt kjeve      Brosjyre ungdom