HELSENORGE

Barneleddgikt - Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA)

ILARs klassifikasjonskriterier

Kriteriene er utarbeidet av The Pediatric Standing Committee of the International League of Associations for Rheumatology (ILAR) i 1995, nå International League of Associations for Rheumatology. De er revidert i flere omganger og den siste ble publisert i 2004.
ILAR’s kriterier danner bro mellom tidligere amerikanske og europeiske kriterier, og synes gradvis å ha blitt vidt akseptert over hele verden.

Klassifikasjonskriteriene

Sykdomsinformasjon og behandling

Informasjonen er utarbeidet av Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR.       

Barneleddgikt - JIA  

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)  

International pages

NAKBURs anbefalinger for biologisk behandling ved barneleddgikt - JIA.

Medikamentinformasjon

Informasjonen er utarbeidet av Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). Oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR.

På norsk

International pages

Vaksinasjon

NAKBURs anbefalinger

Screening av regnbuehinnebetennelse - uveitt

NAKBURs anbefalinger

Nedlastbare brosjyrer

Brosjyre barneleddgikt         Brosjyre barneleddgikt fysisk aktivitet   

  Brosjyre barneleddgikt kjeve       Brosjyre ungdom

Fant du det du lette etter?