Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Informasjonsmaterialet henvender seg hovedsakelig til pasienten og/eller foresatte samt barnehage- og skolepersonell, men kan også være nyttig for fagpersoner.
For bestilling: Send e-post til mroislan@ous-hf.no


Annet informasjonsmateriell

       Bavi og Jan JIA       Bavi og Jan JDM

Se liste over informasjonsmateriell her