Diagnostikk og behandling

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeide med den nasjonale referansegruppen for NAKBUR. Anbefalingene inneholder klassifikasjonskriterier/diagnostiske kriterier, sykdomsinformasjon, anbefalt utredning og behandling.
Alle anbefalingene er under revidering.