Fysio- og ergoterapeuter

Faglige anbefalinger når det gjelder fysioterapi og ergoterapi ved revmatologiske sykdommer hos barn og unge