HELSENORGE
Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med revmatologiske sykdommer

Det har lenge vært ytret et ønske i ulike fora om tettere kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om ivaretakelsen av barn og unge med en revmatologisk sykdom. Med denne oversikten ønsker kompetansetjenesten å bidra til dette.

Ivaretakelsen av barn og unge med en revmatologisk sykdom i Norge er regionalisert. Det betyr at behandlingsansvaret ligger hos et universitetssykehus i hver helseregion;

Helse Nord: Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN
Helse Midt-Norge: Universitetssykehuset i Trøndelag, St. Olavs hospital

Helse Vest: Haukeland universitetssykehusHelse Sør-Øst: Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

 

Parallelt med behandlingsansvaret ligger det også et oppfølgingsansvar ved lokalsykehus og i primærhelsetjenesten ved fastlegen samt annet helsepersonell som helsesykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

I Norge er det også opprettet en nasjonal kompetansetjeneste for barnerevmatologien; Nasjonal kompetansetjeneste i barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR.

NAKBUR har ikke pasientutredning eller behandling.

For kontaktpersoner i NAKBUR, se her. 

Fant du det du lette etter?