Faglige anbefalinger

Koronavaksinasjon til barn og unge fra 12 til 17 år med en revmatologisk sykdom

 • ​Alle barn og unge fra fylte 12 til 18 år tilbys nå koronavaksinasjon. Dette gjelder også barn med revmatisk sykdom.
 • Ungdom på 16-17 år anbefales 2 doser, og ungdom 12-15 år med alvorlig grunnsykdom (se under) anbefales 2 doser, øvrig ungdom 12-15 år tilbys foreløpig 1 vaksinedose.
 • For pasienter som bruker immundempende medisiner som doseres ukentlig eller sjeldnere, er det ideelt å gi vaksinen når det nærmer seg tid for neste dose. Det er imidlertid ikke grunnlag for å utsette vaksinasjon om tidspunktet ikke kan planlegges individuelt.
 • For å unngå nedsatt vaksinerespons hos pasienter som bruker rituksimab, er det beste tidspunktet å gi vaksinen når det nærmer seg neste dose. Første vaksinedose bør ikke utsettes unødvendig til tross for rituksimabbehandling. Å utsette rituksimab-administreringen for å sikre best mulig vaksinerespons kan vurderes individuelt av behandlende lege.
 • Ungdom mellom 12-15 med alvorlig sykdom anbefales to doser vaksine. Pasienter med revmatisk sykdom som tilbys 2. dose er:
  • Kraftig immunsuppresjon:
   • høye doser kortikosteroider (spesielt hvis prednisolon ≥1 mg/kg eller ≥20 mg/dag i ≥2 uker)
   • biologisk behandling
   • cyclofosfamid eller rituksimab
  • Artrittsykdommer: nyoppstartet behandling og fortsatt betydelig aktiv sykdom
  • Bindevevssykdom, vaskulitt eller autoinflammatorisk sykdom
 • Ungdom mellom 16-17 år med alvorlig sykdom som definert over kan også tilbys 3. vaksinedose. Se FHI sin vaksinasjonsveileder under kapittelet «Vaksinasjon til barn og unge».
Fant du det du lette etter?