HELSENORGE
Informasjon

Koronavirus - Covid-19

I oversikten under finner du informasjonen og anbefalingene til både helsepersonell og pasienter og pårørende vedr. barn og unge med en revmatologisk sykdom og covid-19 samlet.

I tillegg til anbefalingene og rådene under, oppfordres det fortsatt til å følge med på Folkehelseinstituttets (fih.no) og Helsedirektoratets (helsedirektoratet.no) oppdateringer og anbefalinger, samt pasientorganisasjonen BURG (burg.no) sin nettside.

AKTUELT FOR BÅDE HELSEPERSONELL OG PASIENT/PÅRØRENDE

Koronavaksinering:

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med NAKBURs nasjonale faglige  referansegruppe ved representant fra UNN, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, OUS og NAKBUR.

Råd og informasjon om barn og ungdom (Folkehelseinstituttet)

Oppdatert smittevernveileder (Utdanningsdirektoratet)

AKTUELT FOR HELSEPERSONELL

Veiledere fra Norsk barnelegeforening og Norsk revmatologisk forening:

Håndtering av immundempende behandling ved asymptomatisk og symptomatisk koronainfeksjon hos barn og unge med en revmatologisk sykdom (november 2021).

AKTUELT FOR PASIENT/PÅRØRENDE

Anbefalinger til foresatte/barn med revmatisk sykdom
vedrørende nytt koronavirus - COVID-19

Utarbeidet av Interessegruppe for Barne - og ungdomsrevmatologi i Norsk barnelegeforening og NAKBUR (Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi).

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom 

Fant du det du lette etter?