En samlet oversikt over informasjon og aktuelle anbefalinger til både helsepersonell og pasient/pårørende som er lagt ut på NAKBURs nettside

Koronavirus - Covid-19

I oversikten under finner du informasjonen og anbefalingene til både helsepersonell og pasienter og pårørende vedr. barn og unge med en revmatologisk sykdom og covid-19 samlet.

I tillegg til anbefalingene og rådene under, oppfordres det fortsatt til å følge med på Folkehelseinstituttets (fih.no) og Helsedirektoratets (helsedirektoratet.no) oppdateringer og anbefalinger, samt pasientorganisasjonen BURG (burg.no) sin nettside.

           Siste, 20.11.2020: Informasjonen gjelder både vedr. barn, ungdom og voksne.

Anbefalingene er utarbeidet av Interessegruppe for Barne- og ungdomsrevmatologi i Den norske legeforening og Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi, NAKBUR.
De baserer seg på retningslinjene fra Paediatric Rheumatology European Society, PReS, men er tilpasset norske forhold.

Veilederen er for helsepersonell og utarbeidet av Norsk barnelegeforening.

Informasjonen gjelder i hovedsak voksne, men noe kan være aktuelt også når det gjelder barn og unge. Det er anbefalingene fra Barnelegeforeningen med kommentarer fra NAKBURs nasjonale faglige referansegruppe som er gjeldende for barn og unge.

Veilederen gjelder i hovedsak voksne, men noe kan være aktuelt også når det gjelder barn og unge. Det er anbefalingene fra Barnelegeforeningen med kommentarer fra NAKBURs nasjonale faglige referansegruppe som er gjeldende for barn og unge.

Fant du det du lette etter?