Koronavirus - Covid-19

Her finner du en samling av aktuelle anbefalinger vedr. barn og unge med en revmatologisk sykdom og koronavirus Covid-19.

Leger med behandlingsansvar for barn og unge med en revmatologisk sykdom, og annet helsepersonell, i Norge har den siste tiden fått mange spørsmål i forbindelse med koronaviruset. Pasienter og pårørende har også mange spørsmål.

I tillegg til anbefalingene og rådene under, oppfordres det fortsatt til å følge med på Folkehelseinstituttets (fih.no) og Helsedirektoratets (helsedirektoratet.no) oppdateringer og anbefalinger, samt pasientorganisasjonen BURG (burg.no) sin nettside.

Anbefalinger til foreldre/ barn med revmatisk sykdom vedrørende koronavirus - COVID-19 per 17.03.20

Anbefalingene er utarbeidet av Interessegruppe for Barne- og ungdomsrevmatologi i Den norske legeforening og Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi, NAKBUR.
De baserer seg på retningslinjene fra Paediatric Rheumatology European Society, PReS, men er tilpasset norske forhold.

Norsk pediatriveileder vedr. Covid-19. 25.03.20.

Veilederen er for helsepersonell og utarbeidet av Norsk barnelegeforening.

Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen?

Informasjon om endringer  av rutinene på sykehus med behandlingsansvar for barn og unge med en revmatologisk sykdom

Covid-19: Informasjon for pasienter med revmatologisk sykdom. Norsk Revmatologisk Forening, 25.03.20.

Informasjonen gjelder i hovedsak voksne, men kan også være nyttig vedr. barn og ungdom med en revmatologisk sykdom.

Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatologi). Norsk Revmatologisk Forening, 25.03.20.

Veilederen gjelder i hovedsak voksne med revmatologisk sykdom, men kan også være nyttig innen barne- og ungdomsrevmatologien.

Fant du det du lette etter?