HELSENORGE
Informasjon

Koronavirus – Covid-19

Her finner du en samlet oversikt over informasjonen og anbefalingene til både helsepersonell og pasienter og pårørende vedrørende barn og unge med en revmatologisk sykdom og Covid-19.

I tillegg til anbefalingene og rådene under, oppfordres det fortsatt til å følge med på Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets sider for oppdateringer og anbefalinger, samt pasientorganisasjonen BURG sin nettside.


​Aktuelt for både helsepersonell, pasienter og pårørende

Koronavaksinering:

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med NAKBURs nasjonale faglige  referansegruppe ved represen​tant fra UNN, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, OUS og NAKBUR.

Aktuelt for helsepersonell

Veiledere fra Norsk barnelegeforening og Norsk revmatologisk forening:

Håndtering av immundempende behandling ved asymptomatisk og symptomatisk koronainfeksjon hos barn og unge med en revmatologisk sykdom (november 2021).

Aktuelt for pasienter og pårørende

Anbefalinger til foresatte/barn med revmatisk sykdom
vedrørende nytt koronavirus – Covid-19

Utarbeidet av Interessegruppe for barne- og ungdomsrevmatologi i Norsk barnelegeforening og NAKBUR (Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi).

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Fant du det du lette etter?