Informasjon

Koronavirus - Covid-19

I oversikten under finner du informasjonen og anbefalingene til både helsepersonell og pasienter og pårørende vedr. barn og unge med en revmatologisk sykdom og covid-19 samlet.

I tillegg til anbefalingene og rådene under, oppfordres det fortsatt til å følge med på Folkehelseinstituttets (fih.no) og Helsedirektoratets (helsedirektoratet.no) oppdateringer og anbefalinger, samt pasientorganisasjonen BURG (burg.no) sin nettside.

Anbefalinger til foresatte/barn med revmatisk sykdom
vedrørende nytt koronavirus - COVID-19 per 27.11.20

Utarbeidet av Interessegruppe for Barne - og ungdomsrevmatologi i Norsk barnelegeforening og NAKBUR (Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi).

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, 02.02.21 

Informasjonen gjelder både vedr. barn, ungdom og voksne. Utarbeidet av Norsk Revmatologisk Forening. Informasjon vedr. vaksinasjon.

Oppdateringer i smittevernveiledere for barnehager og skoler, Folkehelseinstituttet 26.6.2020.

Oppdatering til pasient og pårørende, NAKBUR juni 2020.

Norsk pediatriveileder vedr. Covid-19. 07.04.20.

Veilederen er for helsepersonell og utarbeidet av Norsk barnelegeforening.

Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen?

Informasjon om endringer  av rutinene på sykehus med behandlingsansvar for barn og unge med en revmatologisk sykdom


Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatologi), 25.04.20.

Veilederen gjelder i hovedsak voksne, men noe kan være aktuelt også når det gjelder barn og unge. Det er anbefalingene fra Barnelegeforeningen med kommentarer fra NAKBURs nasjonale faglige referansegruppe som er gjeldende for barn og unge.

Fant du det du lette etter?