Koronavirus - informasjon til pasienter og pårørende

Her finner du anbefalinger samt endringer i sykehusenes rutiner vedr. barn og unge med en revmatologisk sykdom og koronaviruset covid-19

Anbefalinger til foresatte/barn og unge med revmatisk sykdom vedrørende koronavirus - COVID-19 per 17.03.20.

1. Hold deg oppdatert og følg anbefalinger fra nasjonale myndigheter (folkehelseinstituttet.no og helsenorge.no).
2. Følg nøye alle hygieneanbefalinger. Koronavirus kan overleve i flere dager på overflater som håndtak, dørhåndtak, lysbrytere, mobiltelefoner, tastaturer, fjernkontroller, nøkler, heisknapper, toaletter, vasker, bord, etc.
Enkle tiltak kan beskytte deg og andre:

  • Vask hendene dine ofte og i minst 30 sekunder med såpe og vann. Tørk hendene grundig etterpå.
  • Forsøk å unngå å berøre ansiktet ditt.
  • Host eller nys i papir som kastes etter bruk, alternativt i albuen.
  • Bruk av ansiktsmaske anbefales ikke utenfor helsetjenesten, unntak er personer som pleier andre familiemedlemmer som er syke.
  • Hold fornuftig avstand til andre mennesker. En meter anbefales.
  • Unngå håndhilsning og klemmer.

3. Barn med revmatiske sykdommer skal fortsette å bruke sine faste medisiner, inkludert metotreksat og biologiske medikamenter. Ikke slutt med medisiner uten å konsultere din behandlende lege. Det kan føre til at sykdommen din blusser opp.
4. Barn i isolasjon eller karantene uten symptomer fortsetter med medisinsk behandling som før.
5. Hvis du bruker kortikosteroider (prednisolon) - ta kontakt med behandlende lege for eventuell dosejustering.
6. Ved feber og mistanke om smittsom sykdom, følg gjeldende råd for å oppsøke helsehjelp. Det er ikke nødvendig å teste for COVID-19 hvis du ikke trenger innleggelse på sykehus.
7. Hvis du får feber og luftveissymptomer bør metotreksat og biologiske medikamenter utsettes til du er feberfri eller situasjonen er avklart, i maks 1-3 uker. Kontakt behandlende lege for veiledning dersom du er i tvil.
8. Hvis du har en rutinemessig kontrolltime hos behandlende lege, spør om dette er viktig eller er forsvarlig å utsette, eller om kontrollen kan utføres via telefon eller videokonsultasjon.
9. Barn med revmatiske sykdommer bør som alle andre unngå unødvendige reiser, men anbefales å gå i barnehage og skole som andre barn når disse eventuelt åpner.
10. Behold roen og unngå unødig engstelse. Erfaringene fra Kina og Italia tilsier at svært få barn får alvorlig sykdom, og det er så langt ikke rapportert dødsfall hos barn. Det er eldre som er mest utsatt ved COVID-19.

Anbefalingene er basert på PReS (Pediatric Rheumatology European Society) sine retningslinjer og tilpasset norske forhold av Interessegruppe for Barne – og ungdomsrevmatologi i Norsk barnelegeforening og NAKBUR (Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi) v/ Ellen Nordal, Nils Thomas Songstad, Mona Røisland, Berit Flatø, Pernille Bøyesen, Helga Sanner, Marite Rygg, 17/03/20.


Se også
PReS nettsted
European League Against Rheumatism, EULARs nettsted

Informasjon om endringer  av rutinene på sykehus med behandlingsansvar for barn og unge med en revmatologisk sykdom

Koronavirusutbruddet påvirker hele samfunnet og dette gjelder også sykehusene. Dette medfører endringer i forhold til hvordan sykehusene til vanlig følger barn og ungdom med revmatisk sykdom.
Endringene gjøres hovedsakelig for at barn og unge med revmatisk sykdom ikke skal utsettes for smittefare på sykehuset.

Tiltak som gjøres ved avdelinger for barne- og ungsomrevmatologi kan være
- Telefonkonsultasjoner som erstatning for kontroller på sykehuset. Det avklares per telefon om det er behov for kontakt. Hvis ikke, fornyes resepter og ny kontroll avtales.
- Planlagte infusjoner gjennomføres som før med fokus på få kontakter i sykehuset.
- Nyhenviste barn/ungdom til utredning av leddsmerter, hvor det er lav mistanke om revmatisk sykdom, får utsatt time.
- Behov for innleggelser avklares fortløpende.

Hva kan fastlegene gjøre
Ta blodprøver, videreformidle informasjon til sykehus ved mistanke om sykdomsoppbluss.

Hva kan du som er barn eller ung med revmatisk sykdom gjøre
- Følge generelle råd for å unngå smitte (Folkehelseinstituttet)
- Fortsette å ta medisiner som før så lenge du er frisk. Se behandlingsinformasjon. 
- Se her for råd hvis du er i karantene eller blir syk
- Kontakt sykehuset ditt på telefon om du har mistanke om oppbluss i din revmatiske sykdom
- Kontakt sykehuset ditt på telefon for å høre om kontrollen din er nødvendig dersom du ikke allerede har blitt kontaktet.

Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen?

Informasjon til pasienter (voksne) med revmatologisk sykdom, Norsk Revmatologisk Forening, 25.03.20

Denne informasjonen gjelder i hovedsak voksne, men kan også være nyttig vedr. barn og ungdom med en revmatologisk sykdom.

Fant du det du lette etter?