Informasjon

Koronavirus - informasjon til pasienter og pårørende til barn og unge med revmatologiske sykdommer

Anbefalinger til foresatte/barn og unge med revmatisk sykdom vedrørende koronavirus - COVID-19 per 27.11.20.

Utarbeidet av Interessegruppe for Barne - og ungdomsrevmatologi i Norsk barnelegeforening og NAKBUR (Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi).
Covid-19:
Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom, 2.2.21

Utarbeidet av Norsk Revmatologisk Forening. Informasjonen gjelder også for barn og unge 0-18 år.

Vaksinasjon:

Det er per nå ingen planer om å vaksinere barn/ungdom < 16 år (hverken friske eller de med kronisk underliggende sykdom).

Unntak for ungdom16-17 år:
For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt jfr. Norsk barnelegeforenings liste.

Se forøvrig Folkehelseinstituttet (FHI) sine sider, sist oppdatert 4.2.21
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Oppdateringer i smittevernveiledere for barnehager og skoler, Folkehelseinstituttet 26.6.2020


Fra N
AKBUR, pr. juni 2020:

Andelen barn som er rapportert med påvist covid-19-infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad.
Så langt foreligger det ikke holdepunkt for at barn og ungdom med revmatisk sykdom er mer utsatt for covid-19 infeksjon eller alvorlig forløp av en slik infeksjon. Barn og unge som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom anbefales å følge fhi.no og råd til alle i befolkningen.

Råd til alle i befolkningen (fhi.no)

• Husk god hånd- og hostehygiene
• Du og dine nærmeste kan omgås normalt
Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
• Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste
Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)           
• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri
• Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri

Se også "Anbefalinger til foresatte/barn med revmatisk sykdom vedrørende nytt koronavirus - COVID-19 per 17.04.20". Lenke lenger ned på denne siden.

Lurer du på om du eller ditt barn er i risikogruppe? Se lenke lenger ned på denne siden.

Informasjon fra Norsk Barnelegeforening og Folkehelseinstituttet i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler.

Informasjon om endringer av rutinene på sykehus med behandlingsansvar for barn og unge med en revmatologisk sykdom,
mars 2020.

Er barn og unge med en revmatologisk sykdom i risikogruppen?


 

Fant du det du lette etter?