Om sykdommene og medisinene

Sykdomsinformasjon

Sidene det vises til under er informasjonssider for pasienter og pårørende. De er laget av Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO), oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR. Her finner du informasjon om mer enn 25 diagnoser og om de fleste medisinene som brukes. Informasjonen finnes også på en rekke andre språk.

Barnerevmatologiske sykdommer

Medisiner 

Informasjon på andre språk

Se også sykdomsinformasjon på helsenorge.no utarbeidet av Oslo universitetssykehus
Barneleddgikt - JIA

Universitetssykehusene i Norge der barn med revmatiske sykdommer behandles.

Ivaretakelsen av  pasienter med barnerevmatologiske sykdommer i Norge foregår som et samarbeid mellom universitetssykehusene og lokale barne- og revmatologiske avdelinger. Det finnes også noen privatpraktiserende legespesialister som tar seg av pasientene.

Pasientorganisasjonen BURG

BURG er Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe. De jobber for å bedre situasjonen for barn og unge mellom 0 og 26 år med revmatisk sykdom og deres familier.
BURG og NAKBUR har et tett samarbeid, blant annet ved en ung bruker- og en pårørenderepresentant i NAKBURs faglige nasjonale referansegruppe, om forskning og om mange av NAKBURs aktiviteter. 

BURG

BURG har mange aktive fylkesledd rundt i landet som har aktiviteter og andre tilbud på lokalt nivå. Se etter ditt fylke her!

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.