Pasient- og pårørendeopplæring (2019)

Her presenteres resultatene fra et prosjekt vedr. tverrfaglig sykdomsinformasjon til ungdom med barneleddgikt (JIA)

Hva slags opplæring om egen sykdom ønsker ungdom, og hva sier forskningen?

Her presenteres prosjektet «Tverrfaglig kunnskapsbasert opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt/juvenil idiopatisk artritt (JIA)» utført på Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Benytt gjerne ideene, men oppgi hvor det er hentet fra.

Sykepleierens opplæringsdel er underveis.

Fant du det du lette etter?