HELSENORGE
Faglige anbefalinger

Ivaretakelse av barn og unge med revmatologisk sykdom i primærhelsetjenesten

​FASTLEGEN

Oppfølging av barn og unge med barneleddgikt under behandling med lavdose metotreksat og/eller biologiske medikamenter, 2020

Informasjon til både helsepersonell og pasient/pårørende, 2020Faglige anbefalinger ved uveitt ved barneleddgikt, JIA, 2020

Utarbeidet av spesialfysioterapeut ved OUS i 2020


HELSESYKEPLEIERE

Informasjon til både helsepersonell og pasient/pårørende, 2020

Utarbeidet av spesialfysioterapeut ved OUS, 2020

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTER

Fant du det du lette etter?