Her finner du tverrfaglig team og kontaktpersoner ved sykehus med behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med revmatologiske sykdommer i Helse Midt-Norge

Tverrfaglig team og kontaktpersoner innen barnerevmatologi i Helse Midt-Norge

​Helse Midt-Norge: St. Olavs hospital

Revmateamet på Barne- og ungdomsklinikken har ansvar for alle barn med revmatiske sykdommer i Helse Midt-Norge. Det innebærer ansvar for diagnostikk, utredning og oppfølging, det siste i tett samarbeid med lokalsykehus og primærhelsetjenesten i regionen.

I tillegg til leger med spesialkompetanse på barnerevmatologi, består teamet av kontaktsykepleier, barnefysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Vi har også tett kontakt med øyeleger, radiologer, ortopeder, barne- og ungdomspsykiater/psykolog, Kompetansesenteret Tannhelse Midt, kjevekirurger og øvrige spesialtilbud ved St. Olavs hospital.

Teamet møtes ukentlig og drøfter enkeltpasienter og behandlingsrutiner.

Vi driver også omfattende forskningsprosjekter.

Leger:                       Marite Rygg, professor og barnelege med ansvar for 
                                                         barnerevmatologi 
                                  Gry Børmark Hoftun, overlege og førsteamanuensis 
                                  Anette Lundestad, LIS-lege og PhD-stipendiat

Kontaktsykepleier: Ragnhild Sele, tlf. 72 57 40 77, mandag - torsdag

Fysioterapeut:        Siril Osland

Ergoterapeut:         Maja Svinsås Buan

Kontaktadresse:     Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital
                                  Postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Tlf. sentralbord:     72 57 30 00
   

Fant du det du lette etter?