Her finner du tverrfaglig team og kontaktpersoner ved sykehus med behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med revmatologiske sykdommer i Helse Nord

Tverrfaglig team og kontaktpersoner innen barnerevmatologi i Helse Nord

Helse Nord: Universitetssykehuset i Nord-Norge UNN, Tromsø

Tverrfaglig revmateam på Barne- og ungdomsklinikken har ansvar for alle barn med revmatiske sykdommer i Helse Nord. Det innebærer ansvar for diagnostikk, utredning og oppfølging, det siste i tett samarbeid med de andre sykehusene og primærhelsetjenesten i regionen.

I tillegg til leger med spesialkompetanse på barnerevmatologi, består teamet av kontaktsykepleier, barnefysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Vi har også tett samarbeide med øyeleger, radiologer, ortopeder, barne- og ungdomspsykiater/psykolog, Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Nord-Norge og øvrige spesialtilbud ved UNN. 

Teamet møtes ukentlig og drøfter enkeltpasienter og behandlingsrutiner.

Vi driver også aktiv forskning i lokale, nasjonale, nordiske og andre internasjonale prosjekter.

Leger:                       Ellen Nordal, barnelege og førsteamanuensis med 
                                                          ansvar for barnerevmatologi 
                                  Nils Thomas Songstad, barnelege 
                                  Veronika Rypdal, LIS 2-lege og PhD-stipendiat

Kontaktsykepleier: Lisbeth Aune, tlf. 948 62 590, mandag-torsdag

Fysioterapeut:         Line Lyngedal

Ergoterapeut:          Charlotte Gabrielsen

Kontaktadresse:      Barne- og ungdomsklinikken, 
                                   Universitetssykehuset Nord-Norge, 
                                   Sykehusveien 38, 9038 UNN Tromsø

Tlf. sentralbord: 77626000

Fant du det du lette etter?