HELSENORGE
Kontaktpersoner

Tverrfaglig team og kontaktpersoner innen barnerevmatologi i Helse Nord

Her finner du tverrfaglig team og kontaktpersoner ved sykehus med behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med revmatologiske sykdommer i Helse Nord.

Helse Nord: Universitetssykehuset i Nord-Norge UNN, Tromsø

Tverrfaglig revmateam på Barne- og ungdomsklinikken har ansvar for alle barn med revmatiske sykdommer i Helse Nord. Det innebærer ansvar for diagnostikk, utredning og oppfølging, det siste i tett samarbeid med de andre sykehusene og primærhelsetjenesten i regionen.

I tillegg til leger med spesialkompetanse på barnerevmatologi, består teamet av kontaktsykepleier, barnefysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Vi har også tett samarbeide med øyeleger, radiologer, ortopeder, barne- og ungdomspsykiater/psykolog, Tannhelsetjenesten kompetansesenter i Nord-Norge og øvrige spesialtilbud ved UNN. 

Teamet møtes ukentlig og drøfter enkeltpasienter og behandlingsrutiner.

Vi driver også aktiv forskning i lokale, nasjonale, nordiske og andre internasjonale prosjekter.

Leger: Ellen Nordal - barnelege og førsteamanuensis med ansvar for barnerevmatologi, Nils Thomas Songstad - barnelege, og Veronika Rypdal - LIS 2-lege og PhD-stipendiat

Kontaktsykepleier: Tonje Løvli, tlf. 948 62 590, mandag - fredag. 

Fysioterapeut: Line Lyngedal

Ergoterapeut: Charlotte Gabrielsen

Kontaktadresse:

Barne- og ungdomsklinikken
Universitetssykehuset Nord-Norge
Sykehusveien 38 UNN
9038 Tromsø

Tlf. sentralbord: 77 62 60 00

Fant du det du lette etter?