Her finner du tverrfaglig team og kontaktpersoner ved sykehus med behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med revmatologiske sykdommer i Helse Sør-Øst

Tverrfaglig team og kontaktpersoner innen barnerevmatologi i Helse Sør-Øst

​Helse Sør-Øst: Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (OUS)

Tverrfaglig team på Revmatologisk seksjon, Enhet Barne- og ungdomsrevmatologi, har ansvar for alle barn 0 – 18 år med revmatologiske sykdommer i Helse Sør-Øst. Det innebærer ansvar for utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Oppfølgingsansvaret er delt mellom Rikshospitalet og de andre sykehusene samt primærhelsetjenesten i regionen.

Enheten består av sengepost, dagenhet og poliklinikk.

I tillegg til revmatologer med spesialkompetanse på barnerevmatologi, består teamet av sykepleier/hjelpepleier, kontaktsykepleier (arbeider ut mot barnas hjemmemiljø), spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut, barne- og ungdomspsykiater, spesialpedagog og sosionom. Det er også tett samarbeid med andre spesialiteter på OUS, som radiologer, øyeleger, kjevespesialister, pediatere, ortopeder, o.a.

Det tverrfaglige teamet møtes fast hver uke for gjennomgåelse av aktuelle pasienter og planlegging av tiltak.

Enhet Barne- og ungdomsrevmatologi driver utstrakt forskningsaktivitet og deltar i nasjonale og internasjonale studier og prosjekter.
Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi, NAKBUR, er tilknyttet Revmatologisk seksjon, Enhet Barne- og ungdomsrevmatologi, på Rikshospitalet. Se egen tekst.

Leger:     Berit Flatø, professor, overlege, spesialist revmatologi
                Vibke Lilleby, MD PhD, overlege, spesialist revmatologi, driftsleder
                Anne Marit Selvaag, MD PhD, overlege, spesialist revmatologi
                Pernille Bøyesen, MD PhD, overlege, spesialist revmatologi
                Anna Birgitte Aga, MD PhD, overlege, spesialist revmatologi
                LIS (lege i spesialisering): 3 stillinger

Sykepleiere sengepost/dagenhet: Tlf. 23 07 22 92

Sykepleiere poliklinikken: Eli Nyhus, Irene Urnes Tjernlund, tlf. 23 07 45      
                                              95/23 07 02 05

Kontaktsykepleier:           Grethe Hafstad, tlf. 23 07 23 04

Fysioterapeuter:              Ulrika Nilsson, Marianne Skattør, tlf. 23 07 22 86

Ergoterapeuter:               Inger Helen Bolstad, Lene Bobakk, Anne Birgit     
                                           Stavenes, Kjersti Aabel Tvedte tlf. 23 07 22 81

Kontaktadresse:             Avd. for revmatologi, hud og infeksjonssykdommer
                                          Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi
                                          Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
                                          Postboks 4950 Nydalen
                                          0424 Oslo

Tlf. sentralbord:             23 07 00 00, vakthavende revmatolog

Fant du det du lette etter?