Informasjon og ungdom

Ungdom med revmatologisk sykdom

På denne siden finner du anbefalinger og tiltak som skal bidra til at ungdomstiden med en revmatologisk sykdom, overgangsprosessen til en voksenrevmatologisk avdeling, og selve overføringen og mottaket på en voksenrevmatologisk avdeling skal bli så god som mulig.

De fleste sykehus har utarbeidet egne retningslinjer for dette. 
Sjekk nettsiden til sykehuset ditt!

Ilustrasjonsfoto

Overgang fra barn til voksen

Her finner du en oversikt over anbefalinger fra nasjonale og internasjonale studier for en god overgangsprosess fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste, og "Ungdomsprogrammet" ved Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi på Rikshospitalet. Anbefalinger vedrørende overgang fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste

"Verdt å vite" - En sjekkliste. Denne listen er ment som en hjelp til å forberede både ungdom og foreldre på hva det er en fordel for ungdommen å kunne før han/hun flytter over til en voksenavdeling. Link til sjekklisten "Verdt å vite"

Revmatologiske avdelinger og NAKBUR har utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring, mottak og oppfølging av unge med revmatiske sykdommer på voksenrevmatologiske avdelinger. Les om anbefalingene her

Se også foredrag på nettverksmøtet i 2019 om erfaringer fra St. Olavs hospital:

"Fra barn til voksen - erfaringer fra en strukturert overgangsprosess samt mottak på voksenavdeling" v/sykepleier Ingrid Rekaa Nilssen, St. Olavs hospital


Gruppeinnleggelse av ungdom 14-18 år fra hele landet - "Ungdomshelg".

Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet på Rikshospitalet, Post 1, har siden 2003 arrangert gruppeinnleggelse av ungdom 1 til 2 ganger pr. år . Dette er et tilbud til alle ungdommer i hele landet med en revmatologisk sykdom og som er mellom 14 og 18 år . Les mer her om hva den kan inneholde.

Gruppeinnleggelse av ungdom med revmatiske sykdommer

Ungdomshelgen er under omorganisering, så det er foreløpig ikke satt dato for neste. Vi håper det blir i løpet av høsten 2020 og da mest sannsynlig for ungdom med bindevevssykdom eller vaskulittsykdom. Følge med her!

St. Olavs hospital i Trondheim og UNN i Tromsø arrangerer opplæringsdag/treff for ungdom med barneleddgikt innimellom.

 

Fant du det du lette etter?