Ungdom og overgang

  ​bilde ungdom

Her finner du bl.a. en oversikt over anbefalinger fra nasjonale og internasjonale studier for en god overgangsprosess fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste, og "Ungdomsprogrammet" ved Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi på Rikshospitalet.
Anbefalinger vedrørende overgang fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste

"Verdt å vite - En sjekkliste". Denne listen er ment som en hjelp til å forberede både ungdom og foreldre på hva det er en fordel for ungdommen å kunne før han/hun flytter over til en voksenavdeling.
Link til sjekklisten "Verdt å vite"

Gruppeinnleggelse av ungdom med revmatiske sykdommer på Post 1, Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet. Neste ungdomshelg; se under Aktiviteter.
Les mer om ungdomshelgen

Revmatologiske avdelinger og NAKBUR har utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring, mottak og oppfølging av unge med revmatiske sykdommer på voksenrevmatologiske avdelinger.

Les om anbefalingene her

Norsk nettverk for unges helse - NNUH. Nettverket arbeider for å fremme ungdom og unge voksnes særlige helserelaterte behov. 
Les mer her om nettverkets arbeide og unges helse

Revmatologisk avdeling på St. Olav hospital har utarbeidet et overgangsprogram for unge med kronisk revmatisk sykdom 18-25 år.
Les mer her om overgangsprogrammet