Ungdom og overgang

Illustrasjonsfoto

Her finner du bl.a. en oversikt over anbefalinger fra nasjonale og internasjonale studier for en god overgangsprosess fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste, og "Ungdomsprogrammet" ved Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi på Rikshospitalet.
Anbefalinger vedrørende overgang fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste

"Verdt å vite - En sjekkliste". Denne listen er ment som en hjelp til å forberede både ungdom og foreldre på hva det er en fordel for ungdommen å kunne før han/hun flytter over til en voksenavdeling.

Link til sjekklisten "Verdt å vite"

Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet på Rikshospitalet, Post 1, arrangerer gruppeinnleggelse av ungdom 1 til 2 ganger pr. år . Les mer her om hva den kan inneholde og når den arrangeres neste gang.

Gruppeinnleggelse av ungdom med revmatiske sykdommer Neste ungdomshelg Viktig informasjon om ungdomshelgen

Revmatologiske avdelinger og NAKBUR har utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring, mottak og oppfølging av unge med revmatiske sykdommer på voksenrevmatologiske avdelinger.

Les om anbefalingene her

Revmatologisk avdeling på St. Olav hospital har utarbeidet et overgangsprogram for unge med kronisk revmatisk sykdom 18-25 år.
Les mer her om overgangsprogrammet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.