Ungdom og overgang

Her finner du noen anbefalinger og tiltak for en god overgangsprosess fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste basert på nasjonale og internasjonale studier.

De fleste sykehus i Norge har nå utarbeidet egne retningslinjer for ivaretakelse av barn og ungdom, og anbefalinger for en god overgangsprosess til voksenavdelinger. Se ditt sykehus' egen nettside!

Illustrasjonsfoto


Anbefalinger vedrørende overgang fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste

"Verdt å vite - En sjekkliste". Denne listen er ment som en hjelp til å forberede både ungdom og foreldre på hva det er en fordel for ungdommen å kunne før han/hun flytter over til en voksenavdeling.

Link til sjekklisten "Verdt å vite"

Gruppeinnleggelse for ungdom 14-18 år fra hele landet

Barne- og ungdomsrevmatologisk enhet på Rikshospitalet, Post 1, arrangerer gruppeinnleggelse av ungdom 1 til 2 ganger pr. år . Les mer her om hva den kan inneholde og når den arrangeres neste gang.

Gruppeinnleggelse av ungdom med revmatiske sykdommer Neste ungdomshelg Viktig informasjon om ungdomshelgen

Overføring av unge til voksenavdeling

Revmatologiske avdelinger og NAKBUR har utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring, mottak og oppfølging av unge med revmatiske sykdommer på voksenrevmatologiske avdelinger.

Les om anbefalingene her

Fant du det du lette etter?