Vaksinasjon

Her finner du anbefalinger vedrørende vaksinasjon til barn med barneleddgikt samt til barn med systemisk lupus erythemathosus (SLE) og andre revmatologiske tilstander med redusert eller manglende miltfunksjon.

Anbefalingene vil komme i oppdatert versjon i løpet av sommeren 2017.