Her finner du anbefalinger vedrørende vaksinasjon til barn og unge med en revmatologisk sykdom.

Vaksinasjon

Vaksinasjonsanbefalingene er utarbeidet av Marite Rygg, Barne- og ungdomsklinikken – Revmateamet, St. Olavs hospital, Trondheim, i samarbeid med NAKBUR, NAKBURs nasjonale faglige referansegruppe og Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Revidert i januar 2018.

Illustrasjonsfoto


Anbefalinger til helsepersonell vedrørende:

Vaksinasjon ved Barneleddgikt, JIA (2020)

Vaksinasjon ved Juvenil SLE (2020)

Vaksinasjonsinformasjon til pasienter og pårørende

I dette informasjonsskrivet har vi samlet noen råd til pasienter og pårørende om vaksinasjon av barn og unge med revmatologisk sykdom. 

Vaksinasjon ved barneleddgikt og andre barnerevmatologiske sykdommer

Fant du det du lette etter?