Vaksinasjon

Her finner du anbefalinger vedrørende vaksinasjon til barn med barneleddgikt samt til barn med systemisk lupus erythemathosus (SLE) og andre revmatologiske tilstander med redusert eller manglende miltfunksjon.

Vaksinasjonsanbefalingene er utarbeidet av Marite Rygg, Barne- og ungdomsklinikken – Revmateamet, St. Olavs hospital, Trondheim, i samarbeid med NAKBUR, NAKBURs nasjonale faglige referansegruppe og Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Revidert i januar 2018.

Fant du det du lette etter?