Nyheter

29.01.21
ME-foreningen utlyser  midler til forskning fra sin innsamlingsaksjon!

Les mer på ME-foreningens side om hvordan du søker


04.12.20

I Storbritannia har NICE  (National Institute for Health and Care Excellence) kommet med forslag til nye retningslinjer for CFS/ME. Det er viktig å merke seg at dette er et utkast; endelige guidelines vil sannsynligvis komme i april-21. I Norge er det fortsatt Nasjonal veileder utgitt av Helsedirektoratet som gjelder; inntil denne evt blir revidert.
Utkastet finner du her

26.01.21
Kommentarer til utkastet fra Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME18.05.20
Vedrørende gjenåpning av skoler og barnehager


Gjenåpning av barnehager og skoler er viktig for barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling, omsorg og læring. Folkehelseinstituttet har, sammen med Barnelegeforeningen, utarbeidet retningslinjer for hvilke barn som er i risikogruppen mtp Covid-19. Retningslinjene er et resultat av den kunnskapen som foreligger på nåværende tidspunkt. Som det fremgår av dette arbeidet, ansees risikoen for alvorlig Covid-19 som svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar. Det er derfor ingen grunn til at barn med CFS/ME skal holdes hjemme fra skolen med bakgrunn i pandemien per i dag. Søsken til barn med CFS/ME kan også trygt gå på skolen, og det er ikke grunn til skjerming av nære pårørende utover det generelle anbefalinger tilsier.


Dagsnytt 18 23. januar 2020 

Strid om ME-behandling -  Intervju med Ola Didrik Saugstad og Ingrid B. Helland. Her finner du lenke til intervjuet

 

Fant du det du lette etter?