HELSENORGE

Om oss

Mer om Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og tjenestens oppgaver.

Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse. NB! Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke bli besvart over e-post.

​​​Oppgaver

Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde:

  • Bygge opp og formidle kompetanse
  • Overvåke og formidle behandlingsresultater
  • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
  • Bidra i relevant undervisning
  • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere
  • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
  • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
  • Etablere faglige referansegrupper
  • Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer

Nasjonal veileder​​​​​​

Det er utarbeidet en veileder til forskriften: Veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Årsrapporter​​

Her finner du årsrapporter fra 2012–2020 (ihelse.net).

Fant du det du lette etter?